Wednesday, August 11, 2010

Mer detaljer om Nina Karin Monsens tap i Høyesterett

Jeg har tidligere skrevet om at Nina Karin Monsen tapte saken sin også i Høyesterett - ikke særlig overraskende. Og at hun sikkert vil ta saken videre til ymse menneskerettsdomstoler og hva annet som måtte finnes av ankeinstanser.

Nå har jeg blitt gjort oppmerksom på at høyesterettsdommen ligger på nett, og siden jeg synes det er interessant å lese dommen i sin helhet, kan det sikkert være flere også som synes det.

Høyesteretts ankeutvalg er prisverdig tydelige i sin dom: "Loven som angripes, har ingen rettslige konsekvenser for de ankende parters ekteskap. Kjernen i søksmålet synes å være at de ankende parter ikke ønsker at deres ekteskap skal være av samme karakter som likekjønnede ekteskap. Dette synes imidlertid å være et spørsmål om verdivalg, og ikke et spørsmål som kan være gjenstand for rettslig prøving."

For ordens skyld: det er Nina Karin Monsen, Helge Johan Thue, Asle Dingstad, Mette Nyhus Dingstad, Rune Andersen, Gunn Ingeborg Andersen, Carl Christian Hauge, Maryse Hauge, Øivind Bård Benestad, Tone Benestad, Øystein Åsen, Kate Lisbeth Åsen, Jon Magnus Kvalbein og Ingebjørg Kvalbein som har tapt saken sin - altså ikke NKM alene.

1 comment:

  1. Og så enkelt kan det sies. Godt utsagn fra ankeutvalget.

    ReplyDelete