Sunday, August 22, 2010

Tenker ikke de heterofile på imaget sitt?

Jeg leser i avisa om at svenske 20-åringer skal ha sex foran kamera i tv-serien "Kungarna av Tylösand".

Når grasrota rundt omkring i landet får se slike bilder, bidrar det ikke til større toleranse, vil jeg påstå.

Som om ikke det var nok: for noen dager siden meldte VG at en utenlandsk, heterofil diplomat var tatt med en prostituert i Oslo - i strid med norsk lov. Det er heller ikke særlig vellykket merkevarebygging fra de heterofiles side.

(Advarsel: dette innlegget inneholder en liten ironisk snert til Sylvi Listhaug, som jo har bidratt med sikkert velmente råd til homofile når homofile har markert seg i media... Og til alle andre som snakker om "de homofile" som om det var en ensartet gruppe med en felles PR-strategi.)

8 comments:

 1. Anonymous7:18 PM

  Du må da forstå at det er ganske få hetero-parader i verden som fremtrer slik de homofile med landsforeningen i spissen. Det handler nok litt om dette også. Kanskje det er slik at "de homofile" fremstår som en ensartet gruppe? Eller rettere sagt, det _er_ slik at "de homofile" fremstår som en ensartet gruppe. Det er tydelig under kampen for kjønnsnøytral ekteskapslov som er skrekkelig diskriminerende i seg selv og når en ser på hvordan "homobevegelsen" fremstår i sine arrangement.

  Det mest sannsynlige utfallet at de heterofile hadde blitt steinet til døde/banket opp, kastet ut dersom de skulle hatt en "straight and proud" parade gjennom by´n gjør det ikke noe mindre tydelig.

  Problemet er ikke de homofile eller heterofile. Problemet er LLH som fremstår som om alle de homofile er skjønt enige og har utelukkende felles interesser, og dernest media som gjør hva de kan for å polarisere standpunktene slik at saken fremstår som svart/hvitt. Kanskje en burde ta en liten runde med hva en SELV egentlig mener og så ta standpunkt ut fra det, dersom noe slikt er mulig etter det medie-kjøret vi har blitt utsatt for de siste fem-seks årene.

  Og helt til slutt. Programmet som vises her er avskylig, og etisk høyst tvilsomt fra produsentenes side.

  ReplyDelete
 2. Anonymous: jeg forstår ikke helt at heterofile ville blitt steinet til døde hvis de hadde en parade gjennom byen.

  Og jeg forstår heller ikke at LLH framstår som at alle er skjønt enige. Men LLH som organisasjon kjempet hardt for felles ekteskapslov, det stemmer jo. Med bred støtte blant sine medlemmer.

  Naturligvis kan det diskuteres om det er fornuftig med en ekteskapslov, men når vi nå først skal ha det (og alt tyder på at vi skal det...) så mener jeg det er fryktelig mye bedre med en felles ekteskapslov enn en ekteskapslov kun for heterofile.

  ReplyDelete
 3. Anonymous8:27 PM

  Hei tilbake:

  Denne blir litt lang, beklager dette :)

  Hvorfor heterofile hadde blitt steinet? Det var, som du sikkert forstod, ikke helt bokstavelig ment, men la meg utdype litt:
  Det er fordi en slik parade hadde blitt sett på som et angrep på homofile. Ikke fordi den nødvendigvis hadde vært det, men fordi det er en mulighet for at det hadde vært det og dermed er konklusjonen klar.
  Du så vel kanskje demonstrasjonen i Bergen som handlet om islamisering av norge og de som var mot denne. Det var en _mulighet_ for at noen var det med rasistiske motiver og derfor ble det tolket slik til tross for at islam er en religion og ikke en rase, farge eller legning og at ledelsen for demonstrasjonen gjorde dette klart.

  Og tilbake til lovverket:
  Jeg er av den oppfatning at en kunne komme til en bedre løsning. I stedet for å forsøke å utslette de åpenbare forskjellene som er i samfunnet og naturen forøvrig, samt å unngå å støte en så stort antall mennesker mener jeg at en kunne hatt to ekteskapslover. Dette ville f.eks. sikret homofiles likeverd i samfunnet og samtidig gjort faren for å støte et så stort antall mennesker som de nå har gjort. Det ville gjort konflikten vesentlig mindre tror jeg.

  Jeg vet også med sikkerhet at lovgivende organ brøt sin egen utredningsintruks og denne loven, som har så store samfunnsmessige implikasjoner, er gjennomført på rekordtid.

  Lovforarbeidene er utarbeidet utelukkende av en homoaktivist som skrev en hovedoppgave om temaet under studiene.

  Det er mye med denne loven som skurrer for mange.

  Og det har aldri vært en skikkelig debatt om denne loven og dens innvirkninger på samfunnet eller befolkning. Dette fordi at det lovgivende organ og LLH gikk hånd i hånd og sa at alle som mener noe annet enn dem, er dinosaurer med steinalderholdninger. Huitfeldt uttalte også med skråsikkerhet hva Gud mener om en slik lov og likekjønnende ekteskap noe som var så støtende for de som faktisk holdt seg til bibelen at debatten allerede da var over.

  Jeg er ENIG i at homofile skal ha samme rettigheter vedrørende hverandre, arv, økonomi i etter de normer som heterofile lever etter, men jeg er IKKE enig i at de skal ha RETT på barn slik loven nå krever. Det er _ikke_ utredet skikkelig på noen som helst måte og endel av de studiene de støttet seg til på dette punktet er _langt_ under par vedrørende metodikk og resultat. De har også sett bort fra samlige studier som mener noe annet enn det de selv ønsket å få frem til tross for at disse vitenskapsteoretisk holdt vann. Hvorfor? Jo, utelukkende for å gjennomføre loven hurtig, uten "innblanding" fra noen som mener noe annet enn dem selv. Det faktum at loven også bryter med FN's barnekonvensjon og vår egen lov om barn og foreldre er heller ikke tatt med i vurderingen av lovverket. Loven er gjennomført så hurtig at jeg tror ikke noen andre lover kan sidestilles med dette noensinne. Endringer i veitrafikkloven tar lengre tid.

  Forøvrig mener jeg at å være en dinosaur med steinalderholdning virker noe snodig, da dinosaurene var utdødd lenge før steinalderen var så mye som tenkt på :)

  ReplyDelete
 4. Hei igjen!

  Jeg er enig i at en heteroparade ville ha blitt nøye vurdert, nyskapning som den jo ville ha vært. Men jeg er ikke så sikker på konklusjonen. Især ikke hvis den hadde med liknende elementer som homoparaden har, altså for eksempel Amnesty (med fokus på menneskerettigheter rundt om i verden), helsetemaer osv.

  Til lovverket: jeg er (ikke overraskende) uenig i at det er nødvendig å ha to ulike lover for å regulere noenlunde det samme, med begrunnelse i at noe annet vil "støte" noen. Jeg tror nok for øvrig at det er sånn cirka de samme personene som blir støtt av en felles ekteskapslov som også ville blitt støtt av en egen homoekteskapslov - og som for øvrig ble støtt av partnerskapsloven. Og naturligvis ville enkelte homofile følt seg støtt av at det skal være to lover - siden det ville vært gjort under henvisning til at noen ikke ønsker å dele lov med oss. Og jeg tror konflikten uansett ville ha blitt stor - på samme måte som det var en stor konflikt da homoseksualitet ble avkriminalisert og da partnerskapsloven ble vedtatt.

  Jeg er uenig i at det aldri har vært noen skikkelig debatt om loven - det var ihvertfall rikelig med debatt. (Så kan jo "skikkelig" defineres litt ulikt.) Det har da nærmest vært en kontinuerlig diskusjon siden før partnerskapsloven ble vedtatt.

  Når sa LLH at alle som mener noe annet enn dem er "dinosaurer med steinalderholdninger"? Jeg kan ikke huske det utsagnet, og jeg er heller ikke enig i det. Jeg kan godt forstå at enkelte er mot felles ekteskapslov, for eksempel er det en del som mener at man heller burde ha avskaffet hele ekteskapet som institusjon. Disse vil jeg aldri finne på å kalle "dinosaurer", snarere vil jeg kalle dem totalt urealistiske.

  Når det gjelder forskningen rundt det med homofile foreldre, så ser jeg ihvertfall at den californiske dommeren som kjente Proposition 8 grunnlovsstridig har kommet til samme konklusjon med masse referanser i dommen. For øvrig kjenner jeg ikke detaljene godt nok.

  Jeg er enig i at innføringen av ekteskapsloven skjedde relativt raskt. Det kan naturligvis argumenteres med at et visst hastverk var på sin plass - hvis man faktisk mener at ekteskapet er en så viktig institusjon, haster det å ordne opp i den uretten at mange er utestengt fra den.

  Alt dette har bragt oss et stykke vekk fra startinnlegget mitt, hvor poenget altså var å peke nese av de som snakker om "de homofile" som om det var en ensartet gruppe. Mitt inntrykk er at de fleste både i LLH og liknende organisasjoner er blitt flinke til å unngå å uttale seg slik.

  ReplyDelete
 5. Vi er i det puritanske stadiet av samfunnet enda, på alle mulige måter. Selv må jeg le av 5 homser som så sitt snitt å ha en gangbang (med innlagte shotsdrinker fra bakenden, ifølge dem selv) i kjelleren under en fest. De kunne dog ryddet etter seg....i det minste. Men de husket på kondombruk.

  Dog, er det også artig at homser spiller moralsk forarget når noen påpeker at homser, rent statistisk, har et, la oss si, et mer utflytende seksualliv enn de fleste andre grupperinger. Noe som her helt greit, like greit som denne serien er. Og det er greit og ikke noe å "klage" på fordi man tvinges ikke til å bivåne om en selv ikke vil. Om man er moralsk forarget, er det bare å snu seg, eventuelt skru på en annen kanal.

  Spesielt er det også i slike serier at det er kvinner som vil få det værste stemplet på seg, og slite mest i etterkant. Og det er ikke bare menn som vil stemple. Kvinner er kvinners værste.

  ReplyDelete
 6. norskgoy: Nå har ikke jeg sett så mange slike statistikker (over "utflytende seksualliv" hos ulike grupper), men det vil uansett være et poeng at gjennomsnittet for en gruppe ikke sier all verden om de enkelte individene i gruppa.

  Jeg er prinsipielt enig med deg - at er man moralsk forarget, kan man gjøre hva man vil med denne moralske forargelsen i sitt eget hjem (man har til og med ytringsfrihet til å fortelle om den), men man kan ikke forlange at andre skal endre oppførsel på bakgrunn av egen moralske forargelse.

  ReplyDelete
 7. Tja, om du ikke har sett f.eks kjønnsykdomsstatistikker angående homofile, lesbiske og hetrofile så er det jo synd. Homser på topp (evnt bunn om man ser det på den måten), hetro i midten og lesber i bunn (evnt topp).

  Uansett. Hva en selv er moralsk forarget må ikke skape presedens på hva en ønsker andre skal gjøre, så der er vi 100 prosent enige. Man er da ikke religiøs.

  ReplyDelete
 8. norskgoy: Joda, jeg har naturligvis sett slike statistikker. Men det er nok en feilslutning å gå direkte fra kjønnssykdomsstatistikker til utsagn om "utflytende seksualliv". Da trenger man mer inngående kunnskap om smitteveier og sånt enn jeg har. Jeg vet jo for eksempel at det er enkelte kjønnssykdommer som smitter lettere ved homsesex enn ved lesbesex.

  Andre statistikker som presenteres har så øredøvende metodiske svakheter at det blir bare morsomt. Ofte ser jeg undersøkelser som viser at menn har mye oftere sex enn kvinner. Dette er et pussig resultat all den tid vi må regne med at det meste av sex skjer mellom en mann og en kvinne. Hvis homosex forklarer hele dette misforholdet, må det enten bety at det er langt flere homofile enn tidligere antatt, eller at homofile har utrolig mye mer sex enn andre...

  Men det ville vært veldig interessant å se mer seriøs statistikk på dette området. Ikke viktig, men interessant...

  ReplyDelete