Monday, August 09, 2010

Oslofolk skaper mest verdier

I den endeløse debatten om hvor verdiene skapes, sier nå SSB at Oslofolk skaper flest verdier. Hver Oslo-borger skaper nesten 700.000 kroner i gjennomsnitt årlig.

Klubbformann på Aker Verdal, Ståle Johansen, sier til NRK at "Man vil aldri kunne drive et samfunn med bare å klippe håret til hverandre." Han mener det ikke er skikkelige verdier som skapes i Oslo, skriver NRK.

Riktignok er det mange frisører i Oslo, men jeg tror ikke at Oslofolk klipper håret for 700.000 kroner årlig... Derimot ligger for eksempel noen av Norges største utdanningsinstitusjoner i Oslo, og disse skaper store verdier som også industrien har stor glede av.

Jeg har imidlertid ikke sett på hvordan SSB vurderer verdiskapningen i hjemmene. Er det fortsatt slik at når en kokk på en restaurant lager et måltid mat, så er det "verdiskapning", mens når en person gjør det samme hjemme, er det "forbruk"? I så fall vil noe av tallene kanskje kunne forklares av at Oslofolk muligens kjøper mer tjenester enn folk i Verdal.

4 comments:

 1. Store utdanningsinstitusjoner skaper verdier???

  Hallo!! Det er greit å argumentere for at utdanningsinstitusjoner er en investering på lang sikt for å skape verdier, men å antyde at de skaper store verdier er i overkant optimistisk. Hvis de skaper verdier, kan de vel også skattlegges og staten vil tjene på det?? Nope. Utdanningsinstitusjoner er isolert sett ett underskuddsforetak. I det store bildet kan det selvfølgelig være en annen side ved det.

  Ellers regner nok SSB alt sammen. Det er en logisk side ved dette, for Oslo får pumpet inn enorme verdier gjennom statsapparatet som sirkulerer i lokalområdet. Det er klart at en frisør kan produsere verdier for 700.000 når han klipper en som jobber for staten, men ingen av disse SKAPER verdier. Det samme gjelder bankinstitusjonene som ligger i byen. De skaper heller ingen ting. Da må man se etter industri som disse bankene betjener. Så kan man selvfølgelig argumentere for at også banker og frisører er nødvendig, og det er jeg forsåvidt enig i, men det betyr ikke at de i seg selv skaper verdier bare fordi de kan skattlegges. Dessuten nyter de som sagt godt av en svært topptung stat som samler inn penger fra hele landet selv om de kaller det distriktspolitikk å sende litt penger tilbake til utkantene.

  Den største eksportnæringen finner vi vel i dag langs sør-vest og vestlandet opp mot trøndelag. Uten den fisken og olja hadde landet blitt sakte tappet for verdier til vi ikke hadde hatt penger å betale frisøren for heller...

  ReplyDelete
 2. "Spaceman Spiff": her har nok du en litt særegen forståelse av ordet "verdier".

  I et kunnskapssamfunn som vårt er folks kompetanse viktig, og rent økonomisk sett øker arbeidsstokkens verdi når kompetansen øker. Så jeg vil forssvare å si at utdanningsinstitusjonene skaper store verdier.

  Naturligvis kunne man rent teoretisk skattlegge kunnskap (for eksempel pr. studiepoeng), men siden det er i statens interesse at folk utdanner seg, vil det være dumt. Snarere tvert imot ønsker man jo å oppmuntre folk til å utdanne seg.

  Vil du forresten påstå at oljeindustrien skaper verdier, med din definisjon av "verdiskapning"? Den flytter jo bare olja fra et sted til et annet... :-)

  ReplyDelete
 3. Eller som de fleste egentlig skjønner, land og by hand i hand. Man er gjensidig avhengig av hverandre.

  ReplyDelete
 4. norskgoy: Nettopp.

  ReplyDelete