Tuesday, November 24, 2009

Bra regneresultater i Grorud bydel

Resultatene fra nasjonale prøver i regning ble offentliggjort denne uka. (Se tidligere innlegg om resultatene i engelsk og lesing.)

Landsgjennomsnittet for 5. trinn er justert til 2 poeng (på en skala fra 1 til 3), og bydelens skoler fikk følgende poengsummer:
Nordtvet skole 2,1
Grorud skole 2,1
Ammerud skole 2,0
Tiurleiken skole 1,8
Rødtvet skole 1,7
Bjøråsen skole 1,7

Dette er ikke verst, og mye bedre enn leseresultatene. Bydelens skoler ligger rundt landsgjennomsnittet.

Landsgjennomsnittet for 8. trinn er justert til 3 poeng (på en skala fra 1 til 5), og bydelens skoler fikk:
Apalløkka skole 3,4
Groruddalen skole 3,3
Bjøråsen skole 2,5e
(Tallene er fra Nettavisen.)

For Apalløkka og Groruddalen sitt vedkommende er dette riktig bra. Det er godt å se at regnekompetansen er god i bydelen - det lover godt for framtida.

Jeg synes nasjonale prøver er nyttige. Skolene er blant det viktigste det offentlige driver med, og det å lære elevene å lese, skrive og regne er og blir noe av det mest grunnleggende skolene driver med. Åpenhet om skolenes resultater på dette området er derfor en fordel, fordi det stimulerer til debatt, noe som er helt avgjørende i et demokratisk samfunn. Resultatene for nasjonale prøver i Grorud bydel har gitt det inntrykket at det er leseferdighetene det er mest å utsette på. Da kan alle gode krefter i bydelen gå sammen og tenke på hvordan leseferdighetene kan forbedres. Her vil både skole, barnehager og andre offentlige instanser (ikke minst bibliotekene) spille en viktig rolle, men også private aktører, som for eksempel Røde Kors med sitt leksehjelptilbud. Og naturligvis foreldre.

No comments:

Post a Comment