Thursday, November 05, 2009

Et plagsomt nakenteater på Jæren

Aftenbladet slår stort opp en anmeldelse av Jo Strømgren-forestillingen "A Dance Tribute to the Art of Football". Det er to tiendeklassinger som i avisa uttaler at stykket var ekkelt og uten mening. Og ikke minst foreldrene, som ikke selv har sett stykket, reagerer sterkt på at forestillingen inneholder nakne menn. "Dersom me hadde møtt mennene nakne i Vigrestad sentrum, ville me meldt dei til politiet. Med etiketten kultur, ser det ut som alt er lov", sier Oddrun og Nils Terje Aarsland til Aftenbladet.

Jeg har også lite grunnlag for å mene noe om denne forestillingen. Jeg har vært på et par Jo Strømgrenforestillinger, men ikke denne. På grunnlag av de forestillingene jeg har sett, synes jeg ikke det er rart at tiendeklassingene synes stykket var "uten mening" - de er gjerne ikke umiddelbart tolkbare. Det hjelper jo slik sett ikke at figurene i stykket snakker kaudervelsk. At publikum mener å ha hørt banning blir imidlertid litt fascinerende.

Jo Strømgren er svært avmålt i sin respons i en oppfølgingssak i Aftenbladet:
"Den første reaksjonen min er at det er synd dersom ytringar som dei som er komne fram her vert latterleggjort og dersom dei som reagerer vert stempla som pietistar frå Jæren. Eg er glad for at reaksjonane kjem og at dei vert uttalte. Det er interessant å bli korrigert. Det gir eit bilde av kven me er her i landet. Men eg meiner nok at desse ytringane ikkje er representative for den norske røynda."

Det jeg vil stille spørsmål ved er imidlertid hvorfor elevene blir sendt på en slik teaterforestilling uten noen forberedelse. Hva er den pedagogiske tankegangen bak det, gitt at Jo Strømgren jo på sett og vis er vanskelig tilgjengelig? Jeg tror at elever som er forberedt på hva de skal møte, vil være bedre i stand til å se humoren i stykkene hans, for eksempel.

Eller er dette et tilfelle av det som evalueringene av Den kulturelle skolesekken viste at det var altfor mye av: at elevene sendes på kulturarrangementer uten at lærerne engang tar seg bryderiet med å sette seg inn i hva de skal oppleve?

No comments:

Post a Comment