Sunday, November 15, 2009

Skolene i Grorud bydel gjør det greit i nasjonale prøver i engelsk

Nasjonale prøver i engelsk ble offentliggjort denne uka.

Landsgjennomsnittet for 5. trinn er justert til 2 poeng (på en skala fra 1 til 3), og bydelens skoler fikk følgende poengsummer:
Tiurleiken skole 2,1
Ammerud skole 2,1
Nordtvet skole 2,0
Grorud skole 2,0
Rødtvet skole 1,9
Bjøråsen skole 1,7

Landsgjennomsnittet for 8. trinn er justert til 3 poeng (på en skala fra 1 til 5), og bydelens skoler fikk:
Apalløkka skole 3,1
Groruddalen skole 3,0
Bjøråsen skole 2,4
(Tallene så langt er fra Nettavisen.)

Skoleporten har også statistikk over blant annet mobbing. Her er det også en skala fra 1 til 5, men her er 1 best. Landsgjennomsnittet er 1,4. I parentes oppgis fjorårets tall:
Ammerud skole 1,3 (1,8)
Nordtvet skole 1,3 (1,8)
Apaløkka skole 1,4 (1,5)
Grorud skole 1,4 (1,6)
Tiurleiken skole 1,4 (1,2)
Bjøråsen skole 1,5 (1,2)
Groruddalen skole 1,5 (1,3)
Rødtvet skole 1,5 (1,5)
Svarttjern skole (ikke publisert)

Det er altså ikke all verdens grunn til bekymring hvis man skal dømme ut fra disse tallene.

Tallene for lesing kommer på mandag 16. november.

No comments:

Post a Comment