Sunday, November 15, 2009

Feigt og fordummende av Laga

Lars Sponheim går hardt ut mot Åslaug Haga, og sier at "Jeg liker ikke formen. Det er noe feigt ved ikke å ta et oppgjør og stå for det. Det å svare at folk får tolke romanen som de vil, er en ualminnelig feig form".

Jeg foretrekker å ikke kommentere denne saken.

Men la oss tenke oss at Norge hadde et parti som het Sentrepartiet som hadde en leder som het Åtlaug Laga. La oss videre si at hun fikk en trist sorti fra politikken da hun gikk av på grunn av "helseproblemer" etter omfattende lovbrudd. La oss tenke oss at hun var bitter på sine samarbeidspartnere, blant annet statsministeren Lens Holtenberg og finansministeren Kristian Halvardsen. Hvis Laga mente at hun selv var selve bildet på perfeksjon og at Holtenberg og Halvardsen var noen skikkelig feige og manipulerende svin, men at Laga ikke hadde guts til å si det offentlig, da kunne hun isteden velge å skrive en slu bok hvor hun nestenanonymiserte det sinte oppgjøret sitt og skjulte seg bak romansjangeren hvis noen protesterte. DA ville jeg nok synes at Laga var feig og at hun var opptatt av å få fram eget syn uten å måtte møte motforestillinger i redelig debatt. Og jeg ville nok også synes at Laga hadde spikret nok en spiker i sin troverdighets likkiste.

Men det forrige avsnittet var altså vel og merke fiksjon og må tolkes som du selv vil.

No comments:

Post a Comment