Sunday, November 22, 2009

Ikke bra leseferdigheter på skolene i Grorud bydel

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing ble offentliggjort denne uka. (Se tidligere innlegg om resultatene i engelsk.)

Landsgjennomsnittet for 5. trinn er justert til 2 poeng (på en skala fra 1 til 3), og bydelens skoler fikk følgende poengsummer:
Ammerud skole 1,9
Tiurleiken skole 1,8
Nordtvet skole 1,7
Rødtvet skole 1,6
Grorud skole 1,5
Bjøråsen skole 1,4

Dette er bekymringsfullt. Det er neppe noen enkeltferdighet som er viktigere for å klare seg i samfunnet enn språkkunnskaper, og resultatene tyder på at satsningen på leseopplæring må fortsette i grunnskolen - og at satsning på språkstimulering i barnehagene også er viktig. (Og jeg kan legge til at kun tre skoler i landet har 1,3 som resultat, ifølge Nettavisen.)

Landsgjennomsnittet for 8. trinn er justert til 3 poeng (på en skala fra 1 til 5), og bydelens skoler fikk:
Apalløkka skole 3,1
Groruddalen skole 2,8
Bjøråsen skole 2,2
(Tallene er fra Nettavisen.)

Dette er langt bedre tall enn for 5. trinn, ihvertfall for Apalløkka og Groruddalen sitt vedkommende. En teori kan naturligvis være at en viss andel av de som går i 5. klasse har vært forholdsvis kort tid i landet og at ting "går seg til". Var jeg skolepolitiker ville jeg imidlertid ha gått i dialog med skolene for å finne ut mer om hva forskjellene på skolene kan skyldes.

Tallene for regning kommer på mandag 23. november.

No comments:

Post a Comment