Saturday, November 28, 2009

Faktasjekk: får man utdanning av å være frisk?

Bergens Tidende fortsetter tradisjonen fra valgkampen med å faktasjekke politikerutsagn. Denne gang er det Inga Marte Thorkildsen som har påstått at det er "30 ganger mer sannsynlig at folk blir uføre hvis de bare har grunnskole som hvis de har høyere utdanning". Dette er feil, påviser BT. De mener det riktige tallet er rundt fire.

Thorkildsen overdriver altså fælt, men likevel er det en liten kjerne av sannhet. Hva skal vi bruke denne kunnskapen til? Er det slik at hvis vi utdanner flere, blir færre uføre? Neppe.

Forskningen som ligger bak tallpåstanden er foreløpig upublisert, så det er ikke mulig å gå i dybden på dette nå. Men vi kan jo tenke oss flere mulige årsaker. Én er at man sjeldnere blir ufør av "hvitsnippjobber" enn av jobber som ikke krever høyere utdanning. (Skjønt man kan da virkelig bli fysisk utslitt av en sykepleierjobb også.) En annen mulig årsak er at mange som har underliggende sykdommer eller funksjonshemminger ikke tar fatt på høyere utdanning fordi det virker som en for stor belastning, men at de prøver seg i arbeidslivet og så etter hvert blir uføretrygdede.

Jeg tror begge årsakene spiller inn. Men i den grad den siste årsaken spiller inn, er det altså ikke snakk om at utdanning vaksinerer mot uførhet, men at uførhet står i veien for å ta utdanning. Og det blir to ganske forskjellige ting.

No comments:

Post a Comment