Friday, November 06, 2009

Uffda, kvalifiserte søkere...

Skatteetaten har ordnet med nye stillinger internt isteden for å lyse dem ut eksternt. Men vil de ikke da risikere å bli sittende med mindre kvalifiserte folk i jobbene? Jo, nettopp:

I en redegjørelse til Fornyings- og administrasjonsdepartementet skriver Skatteetaten at offentlig utlysning "vil kunne tvinge fram en ekstern tilsetting (...) da en ekstern kan være best kvalifisert og dermed har arbeidsgiver plikt til å ansette denne", ifølge Adressa.

Fagforeningene i offentlig sektor prøver stadig vekk å få opp lønningene slik at man blir konkurransedyktige i kampen om de best kvalifiserte arbeidstakerne. Nå ser vi altså at grunnen til at arbeidsgiver prøver å stå imot ikke er for å spare penger, men for å unngå eksterne søkere...

No comments:

Post a Comment