Thursday, November 26, 2009

Fortsatt god Venstrepolitikk i Oslo

Styrket kollektivtilbud, sterkere satsning på skolen, mer penger til bydelene og mye støtte til frivillige organisasjoner. Dette var blant hovedpunktene da Ola Elvestuen presenterte budsjettforliket i Oslo for Oslo Venstres hovedstyre i kveld.

Rent konkret skal kollektivtransporten om natten bli bedre og billigere, fem millioner ekstra brukes på etterutdanning av lærere, 40 millioner mer brukes på skolebygg og bydelene får 45 millioner mer i frie midler. Og som alltid måtte Venstre ta ansvar for noen av de mest utsatte gruppene: sprøyterommet drives videre og PRO-senterets varmestue opprettholdes. Og man tar grep for å forberede innkjøp av flere t-banevogner.

Byrådet i Oslo, som består av Høyre og Fremskrittspartiet men styrer på basis av en byrådserklæring som ble laget av Høyre, KrF og Venstre i sin tid, har altså igjen kommet fram til en avtale med Venstre og KrF som vrir budsjettet i kraftig sentrumsretning. Dette er seire som det er viktig at vi skaffer oppmerksomhet rundt.

Ola Elvestuen la også fram hovedpunktene i budsjettforslaget i Stortinget (hvor Venstre i denne perioden uheldigvis har langt mindre makt enn i Oslo). En klar vridning fra røde til grønne skatter er et sentralt punkt, mer penger til forskning og høyere utdanning er et annet. Venstre foreslo studiestøtte i 11 måneder (et løfte som mange partier ga i valgkampen men som de fleste visst nå har glemt). Venstre foreslo også mer penger til jernbane og å ha en nasjonal minstenorm for sosialhjelp. Alt dette selv med bruk av mindre oljepenger enn regjeringen.

På hovedstyremøtet var det for øvrig en bred diskusjon om valgkampen, basert på en grundig evalueringsrapport. Jeg gjengir ikke diskusjonen her, men det var veldig hyggelig at leder Toril Berge trakk fram Grorud Venstre som det bydelslaget som fikk den ”mest ufortjente nedgang”. Hun pekte på at Grorud Venstre har hatt en fin økning i aktivitetsnivået i det siste og jobbet hardt i valgkampen.

Det ble også vedtatt en uttalelse om energibehovet i nybygg, hvor Oslo Venstre ønsker å kunne gå lenger enn den nye forskriften (TEK 07).

Til slutt ble det idéutveksling om hvordan vi best kan holde på alle de nye medlemmene Venstre har fått det siste året. Hovedvirkemidlet her er naturligvis å ha interessante aktiviteter og sørge for å ha lav terskel og stor takhøyde. Dette er en veldig hyggelig utfordring, men ikke mindre av den grunn.

No comments:

Post a Comment