Friday, November 06, 2009

Å komme seg fram i verden

SSB gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om sosial ulikhet, som del av et internasjonalt prosjekt.

Det aller første spørsmålet i undersøkelsen var interessant: "Hvor viktig mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden?" og det første punktet var "At en kommer fra en velstående familie?" Svaralternativene var Helt avgjørende, Svært viktig, Ganske viktig, Ikke særlig viktig, Ikke viktig i det hele tatt, Vet ikke.

Jeg krysset på "Helt avgjørende" eller "Svært viktig" - jeg husker ikke helt. Det er ihvertfall klart at om du er heldig å komme fra en velstående familie har du helt andre muligheter til å "komme deg fram" enn hvis du er født av foreldre i slummen i et fattig land.

Jeg prøver å være bevisst på dette av og til - at vi i Norge er voldsomt privilegerte i forhold til de fleste andre. Ord som "velstående familie" har helt ulikt innhold om du tenker globalt eller bare lokalt. I norsk kontekst var nok ikke den familien jeg vokste opp i regnet som "velstående" og jeg ville dessuten uansett svart at i Norge er det bare "Ganske viktig" å komme fra en velstående familie. I global sammenheng er nesten alle nordmenn "velstående" og vi kan takke det lykketreff at vi er født i Norge for at vi stort sett slipper å bekymre oss for hva vi skal spise i morgen.

Jeg er imidlertid spent på hvordan svarene på spørsmålet blir tolket når de blir offentliggjort - lokalt eller globalt.

No comments:

Post a Comment