Friday, November 13, 2009

Furseth revisited

3. april skrev jeg i bloggen om BI-ansatte Peder Inge Furseth, som skal ha sagt til VG at "Legg ned Oljefondet og sett pengene i banken før det er for sent. (...) I banken blir i alle fall ikke pengene borte, de synker ikke i verdi. Man får renter og en viss avkastning i alle fall."

Jeg påpekte at det naturligvis ikke er risikofritt å sette pengene i banken heller, og at det for oljefondets vedkommende ville måtte dreie seg om hundre- eller tusenvis av banker verden over - med valutarisiko i tillegg.

Furseth svarte den gang i kommentarfeltet, uten at vi helt ble enige av den grunn.

I dag tar Are Slettan en ny kikk på Peder Inge Furseth. Furseth spådde i april at "Oljefondet har tapt ca 160 milliarder kroner hittil i år. Det vil sikkert tape 400-500 milliarder til." Nå har det i realiteten gått 595 milliarder kroner i pluss siden den gang. Hva sier Furseth til det?

"De er sikkert fornøyd i dag, men det er ingen overraskelse at det har gått bra etter oppgangen i økonomien." Hvis det ikke er noen overraskelse at det har gått bra, ville det kanskje vært en dårlig idé å sette pengene i banken før oppgangen?

Vi kan vel slå fast at rådet om å sette pengene i banken ville ha ført til en av tidenes dårligste investeringsbeslutninger hvis det var fulgt i april. Isteden ble det bare en av tidenes dårligste reklameframstøt for BI.

(Og som vanlig må jeg komme med en eller annen form for disclaimer om at min arbeidsgiver, Høgskolen i Oslo, sikkert i en eller annen forstand er konkurrent til BI, men at det jeg sier står for egen regning i denne private bloggen, og ikke må anses som min arbeidsgivers synspunkter...)

No comments:

Post a Comment