Friday, November 13, 2009

Resultatene på nasjonale prøver bør offentliggjøres

Resultatene av de nasjonale prøvene i engelsk ble publisert på mandag. Poenget med de nasjonale prøvene er først og fremst å være et verktøy for lærere og skoler for å se hva elevene kan bli bedre på. Jeg kjenner best de nasjonale prøvene i matematikk, og ser at det er mye kunnskap man kan trekke ut fra dem (vel og merke hvis lærerne får ressurser til å bruke tid til å se på dem).

Som vanlig blir det en diskusjon om resultatene av prøvene bør offentliggjøres. Jeg synes at de bør det. Skolene er en viktig del av det offentlige tjenestetilbudet, og da bør samfunnet få kunnskap om hvordan de gjør det på sentrale områder. Og regning og lesing er sentrale områder, sammen med for eksempel tall som viser hvordan skolene lykkes i kampen mot mobbing.

I år har Nettavisen publisert resultatene i en rankingliste. Når jeg ser på de åtte skolene med dårligst resultater i 5. klasse på denne rankingen, ser jeg at de har knapt 180 elever i snitt. Nå ligger ikke resultatene ute på en måte som gjør det enkelt å gjøre skikkelige statistiske analyser, men jeg har en mistanke om at mange av de som ligger lavest nettopp er relativt små skoler. Relativt små skoler vil nemlig ha relativt små fagmiljøer og dermed bli mer personavhengige enn større miljøer.

Hvilket i så fall naturligvis ikke ville bety at vi ikke skal ha små skoler. Men det er et eksempel på analyser man kan gjøre hvis man først har datamaterialet fritt tilgjengelig.

No comments:

Post a Comment