Saturday, November 21, 2009

Skikkelig rusakutt nå!

Alvorlig syke mennesker fortjener øyeblikkelig behandling. De fortjener ikke å bli sendt ut i kulda med beskjed om å komme tilbake når det er plass - når nettopp det de blir sendt tilbake til kan gjøre dem sykere eller ta livet av dem.

Tar vi på alvor at rusavhengighet handler om sykdom og ikke "livsstilsvalg", må det bety at rusavhengige som søker hjelp skal få det umiddelbart, og at de ikke sendes hjem igjen uten et forsvarlig tilbud.

Aftenposten skriver om Oslo Universitetssykehus' nedskalering av planene for rusakutt. I fjor ble det nemlig vedtatt at det skulle opprettes en rusakutt som "skulle betjene de rundt 10000 henvendelser Aker beregnet ville komme fra rusavhengige i løpet av ett år. Den skulle kunne ta imot 3000 personer som årlig trenger akutt innleggelse for avgiftning eller observasjon. Dermed hadde man fått utredet rusavhengiges behov slik at de fikk den videre oppfølging de trengte."

Hva blir realiteten? "15. desember starter første fase med et fagteam på syv personer, men ingen sengeplasser. Dette til tross for at daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i vår garanterte at akutten ville få 12 sengeplasser innen årets utgang."

Selv om Oslo Universitetssykehus lover å "bygge opp tilbudet over tid", er dette for lite ambisiøst. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å få et ordentlig akuttilbud for rusavhengige på beina. - og dermed stå bedre rustet til å få de rusavhengige på beina i samme slengen.

(Jeg har hørt Venstres Ola Elvestuen snakke varmt om rusakutt ved flere anledninger, og håper at Venstre har påvirkningsmulighet i denne saken, selv om den ligger på et annet nivå enn der Venstre har særlig med makt...)

No comments:

Post a Comment