Saturday, July 25, 2009

Artig valgspill - Bit for Bit

Man må vel ha levd en stund for å huske "Bit for bit" (nei, ikke Ivar Dyrhaugs "Beat for beat", men Roald Øyens spørreprogram). Man må nok også ha levd en stund for å klare alle spørsmålene i valgvarianten av Bit for bit, som NRK kaller Bit for bit for bevisste borgere.

Eneste irritasjon er at Roald alltid - når man får kategorien politiker - sier "Da har du valgt kategori - og vi spør" to ganger. Kan fikses?

Enjoy!

No comments:

Post a Comment