Thursday, July 23, 2009

VGNetts partitest

Det begynner å strømme på med partitester: nå har jeg testet VGNetts "velgerguide". I testen har VG ikke bare tatt hensyn til hva partiene mener, men også hvor sterkt VG tror at partiet vil kjempe for saken. Det er jo forsåvidt fornuftig. Og man kan på slutten av testen velge tre "hjertesaker" som man er spesielt opptatt av. Men det er pussig at også noen av spørsmålene er formulert slik: "Er det viktig for deg med flere pedagogiske ledere i barnehagene?" Så selv om man er tilhenger av flere pedagogiske ledere, skal man altså svare "Nei" hvis dette ikke er viktig for en selv - betyr det at et parti som er mot flere pedagogiske ledere da får plusspoeng?

Man har heller ikke "vet ikke"-alternativ, og det er litt ugunstig i kompliserte spørsmål som "Bør folk få tilbud om aktiv dødshjelp?". (Her finnes det jo et mylder av ulike standpunkter mellom "Ja" og "Nei" - hvis vi skal innføre aktiv dødshjelp, er det jo utformingen av ordningen som vil avgjøre om det vil fungere brukbart.)

Testen ga følgende resultat for min del:
SV 65.3%
AP 64.3%
V 64.3%
SP 63%
KRF 52.6%
H 47%
FRP 29.9%

Svært jevnt i teten altså - mellom de såkalt rødgrønne og Venstre.

(Her er mine svar, forresten, skjønt det er ikke alle steder jeg er enig i VGs tolkning av mine svar...:
Jeg mener folk bør få tilbud om aktiv dødshjelp.
Det bør bli flere privatskoler.
Jeg ønsker å beholde sidemålsundervisningen.
Det bør ikke være en makspris på skolefritidsordning.
+ Elevene i 5.klasse bør ikke få karakterer.
Jeg mener at elevene ikke bør være på skolen hele dagen.
+ Jeg mener at Norge bør ta imot vesentlig flere kvoteflyktninger enn i dag.
Jeg mener at staten bør bestemme om kommuner skal ta imot flyktninger og asylsøkere.
Kommunen, private bedrifter og frivillige organisasjoner er best egnet til å tilby eldreomsorgstjenester.
Det er viktig for meg at eldre har rett til å velge sin faste hjemmehjelp.
Jeg vil øke bilavgiften og bensinavgiften for å tvinge ned privatbilbruken.
Det bør innføres rushtidsavgift for å minske privatbilismen og øke utbyggingen av kollektivtrafikken i de kommunene som ønsker det selv.
Vi bør ikke ha oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.
Norge må gi mer i bistand enn i dag.
Norge bør beholde sine militære styrker i Afghanistan.
Vi bør ha ulv i norsk fauna.
Sametinget bør ikke nedlegges.
Foreldrepermisjonen bør beholdes slik den er.
Det bør bli flere pedagogiske ledere i barnehagene.
Kontantstøtten til småbarnsfamilier bør fjernes.
+ Lesbiske bør ha tilbud om assistert befruktning på lik linje med heterofile par.
Hver av foreldrene bør ha tre måneder hver av foreldrepermisjonen, mens resten deles fritt.
Statens eierskap i næringslivet bør reduseres.
Arbeidsmiljøloven bør endres slik at det blir lettere å ansette folk midlertidig.
Det bør bygges høyhastighetstog.
Nye veier kan finansieres med bompenger.
Jeg mener det er viktigere å bygge ut kollektivtilbudene enn veier.
Skatten bør ligge på samme nivå som i dag.
Single bør få økonomiske fordeler fremfor andre når det gjelder skatter og avgifter.
Vi bør fortsatt ha formueskatt og arveavgift.
Jeg mener færre bør betale toppskatt.
Jeg mener Norge bør bli medlem av EU.
Det bør åpnes for flere alternative soningsformer.
Folk som blir dømt til fengselsstraff i inntil fire måneder kan få sone hjemme.

2 comments:

  1. Anonymous9:17 PM

    Partitester på nett kan nok aldri være hundre prosent nyanserte, dessverre. Det som er dumt, er at de nærmest utgir seg for å være fasit på hva du bør stemme ved høstens valg...

    ReplyDelete
  2. Det er jeg helt enig i.

    Men det hadde vært spennende om noen hadde forsket på effekten av dem. Jeg håper at ingen stemmer på et parti utelukkende fordi en partitest anbefaler det, men kanskje slike tester kan få noen til å få opp øynene for et parti de tidligere ikke har sett så mye på?

    ReplyDelete