Tuesday, July 14, 2009

Sviktende logikk fra Avinor

Lyntog mellom de største byene i Sør-Norge vil kunne føre til redusert overskudd på flyplassene i Sør-Norge, ifølge Avinor-sjefen (referert i Adressa. Så langt følger jeg hans resonnement. Og viktigere: lyntog vil altså føre til færre flygninger og dermed mindre miljøødeleggelser.

Men så legger han til: "Vi er avhengig av overskuddet fra de store flyplassene for å kunne finansiere driften av de 40 flyplassene rundt om i landet som aldri kan gå med et bedriftsøkonomisk overskudd."

Her må vi se litt nærmere på ordet "vi". Han mener vel "Avinor", men hvis vi ser litt stort på det, og tenker "Norge" isteden, er det klart at setningen blir meningsløs. Norge er ikke avhengig av overskuddet fra storflyplassene.

I Norge i dag drives masse småflyplasser med underskudd. De subsidieres av storsamfunnet - rent teknisk ved at overskuddet fra de store flyplassene overføres til de små. Småflyplassene kan fortsatt subsidieres også når lyntogene kommer - den eneste forskjellen er at subsidiene må tas fra en annen pott.

Altså: lyntog vil være bra for miljøet og vi kan opprettholde småflyplasser der vi ikke får lyntog. Altså ingen grunn til krisestemning.

No comments:

Post a Comment