Monday, July 06, 2009

Legeattest for fordommer?

At fordommer er noe herk, kan vi vel være enige om, men det er nytt for meg at leger anser det for å være en sykdom man kan få legeerklæring for.

*Dagbladet skriver om elever fra Oslo Vest som ikke kommer inn på sine "egne" skoler, men derimot kommer inn på østkanten, og som skaffer seg legeerklæring på at de "av sosiale årsaker" ikke kan gå på østkantskolen. I samtaler med elevene kommer det ofte fram at det er andelen innvandrerelever som er problemet.

Men om dette bare er fordommer, er naturligvis et spørsmål. En del østkantskoler sliter med dårlig økonomi, og som sådan kan det være fristende å komme seg over til andre skoler som kanskje er mer velstående. Men at man ønsker å sykeliggjøre seg for å få det til, er likevel litt overraskende for meg.

Hva er løsningen på problemet? Først og fremst at myndighetene er strenge og ikke godtar hva som helst av legeerklæringer. Men også at bevilgende myndigheter sørger for at skolene materielt er like gode. Og så må Oslo Vest-foreldrene skjerpe seg - de har kanskje gitt barna litt mangelfull sosial trening? :-)

9 comments:

 1. Anonymous8:54 AM

  Når du blir mobbet for at du er jente og ikke går sømmelig kledt slik koranen beskriver, da er du blandt de vantro. Og godtar du ikke å bli stemplet som vantro og får slengt ukvemsord mot deg, er det deg og dine fordommer det går på. Tåler du ikke at pakistanske og somaliske gutter ødelegger læringsmiljøet ved å bråke og dominere i klasse, ja da er det du som sliter med fordommer.

  ReplyDelete
 2. Anonymous9:00 AM

  Har du hørt om kulturforskjeller, forstokkede æresbegreper, trakkassering av jenter, ordensproblemer, kommunikasjonsproblemer, å være på en skole der norsk er et minoritetsspråk? Dette handler om mer enn dårlig økonomi. Fordi om du er sosialist behøver du vel ikke gjøre deg dummere enn du er.

  ReplyDelete
 3. Til første Anonymous: At pakistanske, somaliske eller norske gutter bråker og ødelegger læringsmiljøet, skal naturligvis ikke godtas. Det er jeg enig i. Er det undersøkelser som viser at det er mer bråk på de videregående skolene i Oslo Øst enn på de i Oslo Vest?

  Til andre Anonymous: Ja, jeg har hørt om alle begrepene du nevner. Men at norsk er et minoritetsspråk på noen av de videregående skolene i Oslo, tviler jeg på.

  Og du har lest bra lite i bloggen min hvis du tror jeg er sosialist... :-)

  ReplyDelete
 4. Anonymous9:36 AM

  løsningen er at utlendingene blir sendt tilbake til landene de kom fra og at quislinger som deg blir sendt til rettsalen og straffet for landsforræderi.
  Hvilken rett har dere til å slippe inn hundretusenviss av folk fra kulurer som er så fjernt fra den norske som det er mulig å komme?
  Som plager nordmenn med voldtekter, knivstikkinger, ekstra skattetrykk osv osv.
  INGEN! Dere er faen meg klin gærne, og har så flax at nordmenn har jobbet og slitt og gjort norge såpass bra at vi foreløplig har tålt all dritten innvandrene har dratt med seg. Men det går en grense, og snart vil europa igjen starte en verdenskrig. Og når krigen er over skal quislinger som deg dras til rettsalen og straffes.

  ReplyDelete
 5. Ojda, "Anonymous", det var da voldsomt...

  Norge er et demokrati, og den (relativt strenge) innvandringspolitikken som har blitt ført de siste 30 årene har utgått fra et flertall i Stortinget. Vi har hatt veldig begrenset innvandring i disse årene, men mange har jo kommet til Norge som asylsøkere. Vi hjelper for eksempel folk som er forfulgt til å få en ny start.

  "Plager nordmenn med voldtekter" - nåja, de fleste voldtekter begås av bekjente av offeret, og de aller fleste begås av "etniske nordmenn".

  "Nordmenn har jobbet og slitt" - joda, men det er jo forsåvidt oljen som gjør at vi har såpass god råd som vi har, og det er ren flaks. Det er den som gjør at vi har tålt all dritten som vi og andre fører med seg...

  Den verdenskrigen du snakker om må du fortelle mer om... Jeg regner med at det må en del innvandring til i Norge hvis "quislinger" som meg - som nok utgjør flertallet av "etniske nordmenn" - skal straffes for landsforræderi...

  (Du husker vel forresten at Quisling selv var langt ute på høyresiden av politikken, og nok ville ha vært fanatisk innvandringsmotstander han også?)

  ReplyDelete
 6. Anonymous10:08 AM

  Ikke at jeg er så anti invandring men synes vi burde heller hjelpe de som er offrene i kriger. Vi tar inn alt for mange kriminelle fra krigs hærjede land. Det verste med vår innvandrings politikk er at voksne innvandrere får alt for dårlig oppfølging så de blir aldri gode i norsk hadde vi fikset dette hadde vi nok vært på god vei

  (liten side note: mer eller mindre alle voltekt saker i oslo det siste åre har faktisk vært utført av utlendinger. Vil skylde på for dårlig integrering se f.eks deler av oslo øst som ikke lengre ser ut som om du er i Norge)

  ReplyDelete
 7. Anonymous10:51 AM

  Liten side note:
  Alle OVERFALLSvoldtekter, dvs 41 de siste tre år eller noe, ble utført av utlendinger. Mens de årlige 9000 anmeldte voldtektene stort sett blir utført av etniske nordmenn.

  ReplyDelete
 8. Anonymous1:21 PM

  This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 9. Et innlegg er blitt fjernet fordi jeg oppfattet det som rasistisk - ved bruk av betegnelsen "apekatter" om folkegrupper. Folk som anser seg selv som høyerestående enn andre folkegrupper får finne andre steder å uttrykke seg enn i denne bloggen.

  ReplyDelete