Wednesday, July 01, 2009

Eldrevielser ugyldige?

I forbindelse med at noen prester i den norske kirka vil vie homofile, med bare små justeringer av den gjeldende liturgien, har det kommet fram at ekteskap kun skal være gyldige dersom liturgien brukes tilnærmet ordrett. Til Vårt Land sier tidligere ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet, Ole Herman Fisknes, at "Liturgier skal brukes slik de er skrevet, ord for ord, og kan bare fravikes der de selv åpner for valgfrie ordninger."

Det er tidligere kjent at prester i en del tilfeller fraviker liturgien når de vier eldre mennesker, for å unngå å mase om fruktbarhet og barn når dette neppe er aktuelt. Det er derfor et spørsmål om disse vielsene er gyldige. Fisknes får også spørsmål om disse ekteskapene, og sier at "Ja, det er ikke bra. Hvis det er sånn at slikt aksepteres i stor grad, bør man heller endre liturgiene. Personlige tilpasninger er ikke en del av kirkens ordninger."

Her må noen gripe inn - det er trist hvis folk blir viet og ekteskapene egentlig ikke er gyldige.

No comments:

Post a Comment