Wednesday, July 15, 2009

Uetisk å publisere Rorschachtesten?

Slashdot har gjort meg oppmerksom på en stor debatt på Wikipedia, om hvorvidt man skal publisere Rorschachtesten på Wikipedia.

Den opprinnelige Rorschachtesten er nå gått ut av copyright, så det er forsåvidt fritt for enhver å publisere den, men en del psykologer mener at det vil være uetisk å publisere dem, siden det vil gjøre testen mindre nyttig - fordi pasienter vil kjenne bildene fra før.

Det er i og for seg et interessant spørsmål, men et rent teoretisk et. I internetts tidsalder vil enhver med det minste av søkekompetanse klare å finne bildene via Google eller andre kilder, selv om Wikipedia skulle velge å ikke publisere dem. Det er også et annet etisk spørsmål: i hvilken grad slike tester kan få lov å være hemmelige i årtier etter årtier, noe som gjør det umulig for utenforstående å delta i eventuelle diskusjoner om dem?

De ti bildene i testen er for tida tilgjengelige på Wikipedia: Rorschach test.

No comments:

Post a Comment