Friday, July 31, 2009

Dagens gode gjerning

Det er ikke alltid like enkelt å henge med i nyhetssakene. I USA ble altså Henry Louis Gates Jr. mistenkt for innbrudd da han hadde trøbbel med å låse seg inn i sitt eget hus. Da politiet ankom var han litt i underkant samarbeidsvillig etter deres smak, og ble arrestert. Barack Obama kritiserte politiets handlemåte, men måtte senere beklage kritikken - det er jo en uting at presidenter kritiserer politiet uten å ha satt seg ordentlig inn i saken. Politimannen Justin Barrett sendte en epost til noen kolleger - og avisa The Boston Globe - hvor han kalte Gates en "Jungle Monkey". Barrett er nå vordende arbeidsledig.

Hvem er så denne "Justin Barrett"? I Dagbladet kunne man lese at "Barrett er en av politibetjentene som var med på å pågripe den svarte professoren mens han var i ferd med å låse seg inn i sitt eget hus 16. juli." Jeg ble også fintet ut av denne opplysningen, og kommenterte saken som om det var politimannen som arresterte Gates som hadde kalt ham en "Jungle Monkey". Så lett er det altså å la seg forvirre...

En anonym kommentator påsto imidlertid at Barrett ikke hadde noe med pågripelsen å gjøre, og etter å ha sjekket rundt på nettet, viste det seg at bare Dagbladet hadde denne "opplysningen".

Så sendte jeg en mail til Dagbladet for å høre om det faktisk stemte at Barrett var med på aksjonen, og fikk svar som beklaget feilen. Dagbladets artikkel er nå rettet opp.

(Mange kommenterte denne feilen i kommentarfeltet til artikkelen alt før jeg sendte mailen til Dagbladet, men det virker ikke som at Dagbladet leser kommentarene fullt så grundig som de leser eposten sin.)

Nok et lite eksempel på at nettaviser har fordeler framfor papiraviser, altså. Her kan feil og misforståelser rettes opp. Og min mail til Dagbladet ble (på linje med alle andre som sa ifra) dagens gode gjerning... :-)

No comments:

Post a Comment