Friday, July 24, 2009

Naive tosker - Norge, FrP eller NBC?

FRP-politiker Kristian Dahlberg Hauge går høyt på banen i et blogginnlegg delvis gjengitt i Adressa: "Dokumentaren fikk Norge til å fremstå som en naiv nasjon av tosker som ikke innser alvoret i at en farlig terrorist får gå fritt rundt i Oslos gater, samtidig som han gjør alt for å bekjempe de demokratiske frihetene han selv nyter godt av."

Da er det interessant å lese hva The New York Times fokuserer på i sin anmeldelse:

"One team member sneaks into the target’s courtyard and hides a camera in a tree, but the team is spying on a suspect living in plain sight: when they ask for a meeting, Mullah Krekar sends an e-mail message inviting them to his house."

"[...] it takes forever to get to the point: Norway, like many European countries, doesn’t extradite accused criminals to countries that have the death penalty, and Iraq does."

Les for all del hele anmeldelsen, den er fornøyelig lesning. The New York Times ser altså snarere på NBC som tosker, som lager et helt program rundt det å lete opp en mann som bor på kjent adresse, og som ikke går inn i selve kjernen i (utvisnings)saken: trusselen om dødsstraff.

Så når Dahlbeg Hauge tror amerikanere vil se på Norge som naive tosker, tror han nok for dårlig om amerikanerne. Han har kanskje et litt naivt syn på dem?

No comments:

Post a Comment