Tuesday, July 28, 2009

Høyre-politiker sutrer over uføretrygdkutt

Noen må forklare meg poenget med en artikkel i Aftenposten i dag: Fikk pensjonskutt for inntekt hun ikke har.

Artikkelen handler om Høyrepolitikeren Torild Brække, som er 100 prosent ufør. Nå er hun kommunestyrerepresentant, og fikk som representant en godtgjørelse på over 70.000 kroner. Som rimelig er reagerte Nav med å redusere uføregraden til 95 prosent, noe som ifølge Brække utgjør 700 kroner måneden (før skatt).

Brække prøvde å unngå kuttet ved å tilbakebetale den delen av godtgjørelsen som oversteg 70.000 kroner (grunnbeløpet i Folketrygden), men logisk nok mener Nav at det at hun har rett på pengene er poenget - og at hun derfor har evne til å skaffe en viss inntekt.

Jeg forstår altså ikke helt hva Brække klager over og som journalisten viderebringer. Som 100% ufør har hun fått full uføretrygd, mens nå som hun får en betydelig biinntekt, får hun et beskjedent kutt i uføretrygda. Er ikke dette nettopp slik systemet skal fungere?

"Brække mener Navs konklusjon må tolkes i retning av at uføre ikke har noe i kommunestyrene å gjøre, og at uføre dermed blir diskriminert." Jeg har veldig vanskelig for å forstå den tolkningen.

No comments:

Post a Comment