Thursday, July 23, 2009

TV2-Nyhetenes partitest

TV2-nyhetenes partitest er klar. De skriver selv: "Partitesten er i år delt inn i ulike kategorier. Innen hver kategori er det mellom tre og seks spørsmål. Spørsmålene er valgt ut for å best mulig kunne skille de ulike partiene fra hverandre. På slutten av testen kan du velge å prioritere enkelte kategorier, hvis du mener at noen områder er viktigere enn andre."

Dette er i utgangspunktet noe bedre enn Nettavisens partitest, hvor man ikke får si noe om hva man selv mener er viktige saker. (Som jeg sikkert har skrevet før: selv vil jeg aldri stemme på et parti som mener at vi ikke har noen klimakrise, uansett hvor enige vi måtte være om at Norge strengt tatt burde bli republikk...) Men naturligvis har man det samme problemet innad i kategoriene (jeg synes for eksempel at det er mye viktigere å beholde ekteskapsloven enn om det offentlige bør drive treningssentre).

Men alt i alt synes jeg testen fanger opp mye av det jeg synes er viktig i politikken og spør på en ok måte.

(Partitesten viser for øvrig at jeg er mest enig med Venstre.)

No comments:

Post a Comment