Monday, October 25, 2010

Aftenposten leker med tall om alkohol

Aftenposten har en snodig artikkel på trykk i dag: "Prisen på sprit halvert to ganger på 40 år" er overskriften.

Naturligvis er prisen i rene kroner økt betydelig siden 1970. Men hva hvis man justerer for konsumprisindeksen? Vel, ifølge Sirius RusStat, gikk prisene på brennevin ned med knapt 10 prosent fra 1979 til 2008 - ytterpunktene i den beste tabellen jeg klarte å finne.

Naturligvis har Aftenposten valgt å justere for lønnsutviklingen, ikke for prisutviklingen. Altså: spriten er ikke blitt særlig mye billigere enn andre varer på disse årene, men vi har hatt en store levestandardøkning siden 1970. Men dette siste er vel ikke akkurat noe å lage noen stor nyhet av?

For all del, Aftenposten må få lov til å fremme det synspunktet at alkohol er blitt for billig her i landet. Men for redelighetens skyld burde de også nevnt i artikkelen at den vanligste måten å se på prisutvikling nok er å justere for konsumprisindeksen, og nevnt at et slikt regnestykke gir helt andre resultater.

No comments:

Post a Comment