Wednesday, October 06, 2010

Tåpelig og miljøuvennlig momsforslag fra regjeringen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre moms på digitale tjenester man kjøper fra utlandet - uten forutgående høring.

Som Øyvind Solstad peker på: dette innebærer en konkurransevridning til fordel for fysiske produkter. For eksempel: det vil være moms på å kjøpe ei ebok fra Amazon, mens den samme boka, kjøpt på papir og sendt til Norge med CO2-produserende transportmåter, ikke vil gi moms. Det blir moms på elektronisk abonnmenent på The Economist, men ikke på å få den i posten.

200-kronersgrensa skal visst heller ikke gjelde for disse tjenestene, slik at det også blir moms på å kjøpe en "CD" som lydfiler, mens du kan kjøpe den momsfritt hvis du godtar å få tilsendt et stykke plast i posten.

(Noe jeg ikke helt har forstått, må jeg innrømme, er om vi kan pålegges moms for tjenester vi kjøper i utlandet mens vi er i utlandet. Hvis ikke, hvordan kan selgeren vite hvor vi er, og dermed vite om vi skal pålegges moms?)

Forslaget virker ikke spesielt gjennomtenkt. (Det skal da heller ikke trå i kraft før 1. juli.) Men problemet med å ha en flertallsregjering er at det meste oftest er "ferdigforhandlet" i de lukkede rom, slik at det er vanskelig å endre forslagene når de møter gode argumenter utenfra. Men her ville det vært på sin plass med en runde til i tenkeboksen. Digitalt forbruk er i hovedsak mer miljøvennlig enn fysisk forbruk, og avgifter som diskriminerer digitalt forbruk bør derfor unngås. Og hvis det viser seg at det er vanskelig å håndheve regelen, vil det bidra til å undergrave respekten for avgiftsregimet vårt.

No comments:

Post a Comment