Sunday, October 24, 2010

Hadia Tajiks nødhjelpsposering

Arbeiderpartiets Hadia Tajik bedriver det hun kaller "nødhjelpsposering" i forbindelse med TV-aksjonen, og vil ikke ha konkurranse om oppmerksomheten fra FrP, leser jeg i VG. Tajik mener visst at kun politikere som stemmer for statlig bistand, skal få lov til å posere med bøsse for å få politisk goodwill.

Rent politisk er spørsmålet ganske enkelt. FrP er tilhenger av at folk bruker egne penger til å støtte u-land, men har tradisjonelt vært skeptiske til at politikere bruker andres penger til det samme. Slik sett er det ingen som helst motsetning mellom å være mot å bruke skattepenger til bistand, men samtidig bruke fritida til å samle inn frivillige penger til det samme. (Jeg, derimot, er tilhenger av å bruke også skattepenger på bistand, bare så det er sagt.)

Det er også ganske usmakelig å bruke TV-aksjonen som ramme for å kritisere politikken til andre partier. Jada, jeg vet at det "snart" er valg (om drøyt 10 måneder), men akkurat denne dagen kunne man vel ha prøvd å legge de partipolitiske angrepene til side, og bare sole seg i bøsseglansen?

Altså: for en gangs skyld støtter jeg Mette Hanekamhaug og FrP. Det skal ikke bli en vane.

(For øvrig: i Bistandsaktuelts temanummer om skatt nylig, kom det fram at hvis vi bare får til et skatteregime så ikke alle multinasjonale selskaper kan unndra skatt i u-landene (ved å flytte inntektene til skatteparadiser), vil det bety mye mer enn bistanden. Anbefalt lesning.)

15 comments:

 1. Anonymous10:47 AM

  Uenig.

  Myndighetene har langt bedre forutsetninger for å kanalisere penger i riktig retning enn vanlige folk.
  Sjansen er større for at mannen i gata gir penger til dem som bare er flinkest til å reklamere for sitt eget nødhjelpsprosjekt.

  ReplyDelete
 2. Anonymous11:06 AM

  Myndighetene sløser dem bort på korrupte ledere lett. Bare ta hjemmelandet til Tajik som et eksempel. Det ble nemlig gitt flere milliarder i støtte til Pakistan, og det er ikke mange kroner som kom fram til de trengende. Vi er i en tid der det ikke hjelper å få eller gi engangsutbetaling i form av støtte. Det hadde vært bedre å investere i arbeidsplasser for folk i disse landene. Forøvrig er jeg enig med FRP. Hvorfor skal vi staten betale støtte? Vi har viktigere ting å bruke pengene på, enn å sløse dem bort på korrupte ledere. Det burde heller vært frivillig. Og hvis AP og Tajik har bestemt seg for å gi så mye i statstøtte, hvorfor er hun der da for å engasjere frivillige? Hu kan lett få "staten gir jo nok av støtte hvorfor skal vi samle inn mer" slengt på trynet. Men derimot Mette har bedre forutsetninger for å engasjere frivillige.

  ReplyDelete
 3. Anonymous11:10 AM

  Jeg synes AP sin drittkasting mot FrP virker mot sin hensikt.
  De gjør alt de kan for å sette FrP i et dårlig lys, men de kaster stein i glasshus.
  Mens FrP vil kutte Norsk bistand vil AP kutte Norsk standard.

  ReplyDelete
 4. sammie11:12 AM

  Dessverre svikter myndighetenes forutsetninger gang på gang, og en masse av de pengene som øses ut havner der de ikke burde. At APs Tajik mener at enhver krone som går ut av landet er en god krone, forandrer ikke faktum.

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:11 PM

  Stakkars Tajik får hun ikke "sole" seg alene.
  Det er faktisk bla. mine skattekroner hun er med på å kaste etter korrupte diktatorer rundt omkring.
  Kan hun vise til bare ETT land som har kommet seg ut av søla ved hjelp av bistand? Ikke det?
  Frp er faktisk et av få partier som vil øke handelen, men da hyler både Sp og Lo,det er visst bedre å sende noen Pilatus-kroner!

  ReplyDelete
 6. Anonymous12:13 PM

  "Myndighetene har langt bedre forutsetninger for å kanalisere penger i riktig retning enn vanlige folk.
  Sjansen er større for at mannen i gata gir penger til dem som bare er flinkest til å reklamere for sitt eget nødhjelpsprosjekt. "

  Jada myndighetene vet alltid best,lenge leve kommunismen!

  ReplyDelete
 7. Anonymous12:39 PM

  Dette var en leder i VG fra 2003,har det blitt bedre?
  Hun Tadjik-dama vil visst bruke mine skattekroner for å "sole" seg selv og de andre Ap-ene!
  les selv, dette er snart 10år gammelt og "flinke" Norge har vel svidd av noen hundre milliarder imellomtiden?
  Men bevares, solheim og alle andre i departementet har sikkert hatt det fint på Norske skattebetaleres regning, den gjengen jobber ikke for knapper og glansbilder slik mange av de frivillige gjør!

  "Norge vil være snillest og flinkest i klassen av verdens rike land. Vi vil gi mest i u-hjelp og vi vil at bistanden skal komme de fattigste til gode. Vi har forpliktet oss til å være med på FNs målsetting om å halvere verdens fattigdom innen 2015. Innen 2005 ønsker den norske regjeringen å øke bevilgningene slik at én prosent av vår brutto nasjonalinntekt går til u-hjelp.

  Det er ingen mangel på store ord i bistandspolitikken, men en mangel på resultater. Kløften mellom rike og fattige land er ikke blitt mindre, og det er en begrunnet tvil om bistanden når frem til de fattigste.

  Riksrevisjonen har gransket bistanden i ett av våre hovedsamarbeidsland, Mosambik, og påpeker at kvalitet og effektivitet ikke er god. Rapporten sår tvil om mottagerne er de som trenger hjelpen mest. I en annen kritisk studie beskriver professor Terje Tvedt det han kaller Den norske modellen, et system der hjelpeorganisasjonene er statsfinansierte redskaper, forskerne driver politikk og journalistene har kapitulert. Et lite antall personer som sirkulerer mellom ledende posisjoner i stat og organisasjonsliv.

  For det første må vi ikke sky en fordomsfri debatt om bistandspolitikken, bare fordi dette tidligere har vært en arena dominert av dem som ønsker kraftige kutt i u-hjelpen. Vi støtter Regjeringens målsetting når det gjelder nivået på bistanden. For ofte er imidlertid diskusjonen blitt begrenset til om vi skal bidra med 0,8, 0,9 eller 1 prosent av nasjonalinntekten. Like viktig er debatten om hvordan vi faktisk bruker bistandsmidlene. Konstruktiv kritikk kan gi en mer effektiv og målrettet bistand. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson har allerede varslet omfattende reformer.

  Dessuten fremmes utvikling best gjennom en friere verdenshandel. Det innebærer at de rike land må kutte i egne subsidieordninger og fjerne tollmurer mot den tredje verden. Hvis vi mener alvor med å bygge bro over fattigdomskløften, kan Norge og andre rike land komme de fattige i møte på ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Mexico i neste måned. En mer rettferdig verdenshandel gjør ikke bistand overflødig, men er en forutsetning for økonomisk vekst. Bistand alene vil ikke løse det formidable problem at 1,2 milliarder mennesker lever i absolutt fattigdom."

  ReplyDelete
 8. Første "Anonymous": Du starter med å si at du er uenig, men resten av innlegget ser ut til å bety at du er enig med meg...

  For øvrig er jeg ikke så bekymret over at ikke riktig alle pengene kommer fram. Man vil alltid ha en anelse "svinn", og det er uansett bedre at store deler av en tusenlapp kommer fattige til gode enn at det bare går til ei ny jakke til meg...

  Økt handel er fint. Men som sagt er det vel så viktig å få til et system slik at internasjonale selskaper ikke kan manipulere vekk overskuddene sine slik at all skatteevnen er i skatteparadiser hvor de har en postboks...

  ReplyDelete
 9. Anonymous6:00 PM

  Jeg trenger å komme med en forklaring.
  Vi sender ut mange mrd pr år I støtte. Dette krever adm som tar sin del. Når pengene er overført til et annet land så er det der noen som skal ha sitt. De som har penger og kontakter i mottakslandet vet også å utnytte dette. Penger kommer fra himmelen! Jeg forstår den dag i dag i et opplyst samfunn at pengene ikke havner der de var tenkt.

  ReplyDelete
 10. Som hareide også sier, så har regjeringen, med Tajiks arbeiderparti, selv gått med på kutt i bistand... så.. dette var nok engang sjofelt av AP...

  ReplyDelete
 11. Anonymous7:18 PM

  Normalt støtter jeg ALDRI FrP, men her har FrP repr. rett: selvsagt kan man støtte frivillige organisasjoner selv om man ønsker å redusere statlig bistand, og kanskje særlig da. Personlig ønsker jeg å øke begge deler, både statlig bistand og frivillig engasjenment. Kanskje burde mer av den statlige bistanden gå via frivillige organsiasjoner som nok utnytter midlene mer effektivt en staten klarer.

  ReplyDelete
 12. Anonymous7:37 PM

  Jeg stemmer for at vi avvikler denne "tåpete aksjonen", fra og med i dag.

  ReplyDelete
 13. Anonymous9:03 PM

  Tror nok at den jevne FrPer gir mer frivillig i nødhjelp enn den jevne islamist som Hadia.

  Hvor mye ga de norske islamistene i nødhjelp til Pakistan? Hvor mye hjalp islamistene i Pakistan sine egne frivillig? Hvor mye ga dne islamistiske regjeringen i Pakistan? Fint lite. Statssjefen i Pakistan ga blaffen i hele greien og dro likegodt på en fin tur fremfor å bry seg med hvordan undersåttene hans hadde det.

  Jeg tror ikke et sekund på hennes "engasjement" for de fattige i Pakistan. Den islamistiske fiffen har aldri brydde seg om sine fattige trosfeller. Å angripe FrP er bare å skyve de fattige foran seg for å få uhjelpsmidler som de stikke i egen lomme.

  ReplyDelete
 14. Anonymous10:03 PM

  Ser at jeg var litt for kjapp på avtrekkeren da jeg skrev den første kommentaren her, ja.
  Vi er nok ikke så uenige, allikevel.

  ReplyDelete
 15. Anonymous8:39 AM

  Alle freppere (og de fleste Høyre-folk) er onde og egoistisk mennesker, som kun ønsker å grafse til seg selv og sine. Gode mennesker som ønsker det beste for alle, er alltid sosialister. Nærmere en naturlov kommer man ikke. Det vet da alle som noen gang har vært på Utøya.

  ReplyDelete