Friday, October 08, 2010

Prat med døde

Det er flere uker siden småprating med døde var et hett tema i norsk presse, etter at prinsesse Märtha utvidet gesjeften sin med denne spesialiteten. Så jeg vet jeg er sent ute, men likevel...

De som mener å ha evner til å småprate med de døde, har, etter det jeg har sett, lett for å bruke tida på ubetydeligheter. "Hvor ligger sølvsmykket du ga meg?" eller liknende. Hva burde vi virkelig ha spurt de døde om hvis det virkelig var mulig?

Vel, det første kunne kanskje ha vært å få oppklart noen stridsspørsmål som har versert i hundreår. For eksempel: Mente virkelig Paulus at kvinner skulle tie i forsamlinger, eller var det bare en talemåte? Og det han skrev om homosex, mener han fortsatt det samme når han har mer innsikt i menneskers vesen?

Å få noen innspill fra Newton på moderne fysikk ville også vært interessant. Og har Niels Henrik Abel noen matematikkresultater som han aldri rakk å skrive ned? (For ikke å snakke om Evariste Galois, som visstnok skrev på harde livet natta før han mistet livet i en duell - var det noe han glemte å skrive?)

Og kanskje William Shakespeare kunne gi oss noen detaljer om arbeidet med skuespillene sine Og Leonardo da Vinci må vel kunne si oss et og annet om modellen for Mona Lisa?

Kort sagt: jeg oppfordrer alle som påstår at de kan snakke med de døde om å snakke om ting som kan bringe menneskehetens kunnskap videre. At de ikke gjør det, kan kanskje tyde på at evnene ikke er så store - for ingen skal innbille meg at for eksempel Abel plutselig er blitt uvillig til å snakke om matematikk...

No comments:

Post a Comment