Thursday, October 07, 2010

Ja til åpen Treholtgranskning

VG skriver at Bernt Olufsen i VG, Hilde Haugsgjerd i Aftenposten og Lars Helle i Dagbladet har skrevet et felles brev til Gjenopptakelseskommisjonen hvor de ber om åpne dører i Treholtsaken.

Det har skjedd så mye i den saken som ikke har tålt dagslys (ulovlig overvåking, rot med bildebeviser, forhåndsdømming, mulig forfalskning av beviser...) at det er underlig at den nye gjennomgangen også skal foregå i lukkede rom. Det er ikke med på å gjenopprette tilliten til det norske rettssystemet.

Oppdatering: VG skriver at gjenopptagelseskommisjonens leder Helen Sæter har svart på kravet. Svaret er mildt sagt pussig. Argumentasjonen er todelt: for det første mener hun at dørene ikke kan være åpne fordi ikke hele kommisjonen kan være til stede hele tida. Det er uklart for meg hvordan hun tenker her - møtene i Stortinget er for eksempel åpne til enhver tid, til tross for at det er relativt sjelden at alle er til stede. Hun mener også at kommisjonen får "de riktigste og mest uavhengig og mest selvstendige vitneforklaringene" med lukkede dører. Det vil i så fall være et argument for at alle rettssaker også bør holdes for lukkede dører. Som kjent pleier dette eventuelle hensynet å vike for hensynet til innsyn i hva som skjer.

2 comments:

  1. Anonymous10:24 AM

    Selvsagt bør høringen være åpen, slik at rennestenspressen kan gasse seg i alle detaljer. I motsatt fall må avisene nøye seg med spekulasjoner, og det har de jo ingen erfaring med!!

    ReplyDelete
  2. Ja, Anonymous, jeg vil heller at de "gasser seg" i virkelighetstilknyttede detaljer enn at de skal gasse seg i spekulasjoner.

    ReplyDelete