Thursday, October 14, 2010

Det er ikke 71 prosent av Twittermeldingene som ignoreres

Wired har en artikkel med den totalt misvisende overskriften "71 prosent av twittermeldingene blir ignorert". En undersøkelse viser nemlig at 71 prosent av alle twittermeldingene verken får respons eller blir retweetet.

Overskriften er meningsløs fordi det naturligvis ikke er slik at alt som ikke responderes på eller retweetes, faktisk ignoreres. Det kan jo hende at det leses, at det humres til, at det får noen til å tenke og så videre. Det er jo ikke alt man sier som krever svar.

Hvordan er de tilsvarende tallene for NRK, for eksempel? Hvor stor andel av tv-programmene fører til svar? Relativt få, vil jeg tro. Eller avisartikler - hvor stor andel av en papiravis sine artikler fører til svar fra leserne? Få.

Altså: Twitter har mange bruksområder. En del twittermeldinger er av typen hvor man gjerne vil ha svar (som når jeg i går spurte om hvor man kan finne nyhetskilder til homonyheter om Afrika, Asia og Sør-Amerika. Ingen svar foreløpig.) Andre er småmorsomme kommentarer. Atter andre er stort sett bare en lenke til en bloggpost, og da kan det hende det er der kommunikasjonen foregår, ikke på twitter. Og så videre.

Vi vet altså ikke noe om hvor stor andel av twittermeldingene som har et publikum som leser og setter pris på dem. Det eneste vi vet ut fra denne undersøkelsen er at minst 29 prosent fører til en eller annen respons. Og det vil jeg tro er bedre enn de fleste andre kanaler.

(PS: Nå videreformidler også VG myten om at "Tre av fire Twitter-meldinger ignoreres" (overskrift pr 17/10 kl. 22.00))

No comments:

Post a Comment