Saturday, October 02, 2010

Morsomme sitater 96

"Demokrati: Sammfunnsordning basert på høy grad av enighet om å overlate alle vesentlige beslutninger til folk som ikke har peilig på hva det er spørsmål om." (Niels Chr. Geelmuyden)

"De trenger ikke nødvendigvis tro at De er syk, selv om De er sengeliggende når De våkner om morgenen." (Arne Hestenes)

"Målet er å dø ung så sent som mulig." (Peter F. Hjort)

No comments:

Post a Comment