Sunday, October 10, 2010

Skummelt å investere i Statoil Fuel & Retail

Det er ikke så ofte jeg får brosjyrer om børsintroduksjoner. Nå har jeg fått et skriv fra Statoil om at de skal utskille bensinstasjonvirksomheten og litt småtteri i et eget selskap: Statoil Fuel & Retail. I brosjyren er det en hel side med risikofaktorer, noe som sikkert har sine opplagte juridiske årsaker - man skal ta alle forbehold som kan tenkes. Men det frister ikke akkurat til å kjøpe, jeg velger ut noen små setninger:

"En investering i Statoil Fuel & Retail er forbundet med risiko og er kun ment for investorer [...] som har råd til å tape hele, eller deler av investeringen."

"Selskapet kan tenkes å ikke lykkes i å iverksette sine strategier."

"Informasjonsteknologi, eller IT, og andre systemer som Selskapet er avhengig av i den daglige driften kan svikte av forskjellige grunner som er utenfor Selskapets kontroll, og Selskapet risikerer også sammenbrudd i infrastruktur eller andre effekter på slike systemer."

"Selskapets driftresultat påvirkes av sesong og vær."

"Selskapet kan tenkes ikke å ha tilstrekkelig forsikring".

Jeg er glad slik aksjejuss ikke også gjelder for annen menneskelig aktivitet. Det ville vært stusslig å skrive et slikt dokument før jeg giftet meg, for eksempel:

"Smestad kan tenkes å ikke lykkes i verken karriere, huslige sysler eller sin økonomiske styring."

"Smestads forsøk på å holde vekta kan svikte av forskjellige årsaker, og treningsplanene risikerer sammenbrudd."

"Smestads humør påvirkes av sesong og vær."

Heldigvis greide det seg isteden med en formulering om "gode og onde dager"...

No comments:

Post a Comment