Wednesday, October 06, 2010

Innvandrerne redder helse-Norge

Paul Chaffey gjør oss oppmerksomme på interessant statistikk i bloggen sin: Nær hver femte fastlege i Norge er innvandrere.

I kommuner med under 2000 innbyggere er over 40 prosent av fastlegene innvandrere.

Ja, de innvandrerne. De kommer til Norge og tar jobbene fra norske leger, som nå går arbeidsledige rundt i distriktene... Nei, det er vel ikke helt tilfellet - her som ellers tar innvandrerne de jobbene som nordmenn ikke vil ha. Norske leger søker seg i liten grad til utkantene.

Og det er et interessant poeng Chaffey nevner til slutt: at 20 prosent av fastlegene er innvandrere, mens kun rundt 10 prosent av befolkningen som helhet er det. I innvandrerbefolkningen er altså fastleger overrepresentert. Hadde man stolt på FrP, ville man jo ha trodd at alle innvandrere gikk og solgte narkotika nede ved Akerselva. Det er imponerende at de får tid til det samtidig som de er fastleger i småkommuner rundt om i landet...

No comments:

Post a Comment