Sunday, October 24, 2010

Uganda, bloggere og massemedia

Den 4. oktober skrev bloggeren bak bloggen Gay Uganda om avisen "Rolling Stone", som 2. oktober publiserte navn og adresser til en del homofile i Uganda, med teksten "Hang Them". Avisa hadde sannsynligvis fått tak i navnene fra noen som hadde utgitt seg for å være homofil på Facebook og slik "infiltrert" det lille homomiljøet. Bloggeren selv var en av de som var nevnt i artikkelen.

Nyheten om dette ble spredt av bloggen Box Turtle Bulletin samme dag og på nettsiden Mambo Online den 8. oktober. I min blogg kunne du lese om saken den 11. oktober (og igjen 17. oktober og 20. oktober).

Først en god stund senere ble saken plukket opp av større media. Nyhetsbyrået Associated Press bragte saken den 19. oktober, og dermed nådde den de store avisene, for eksempel The Washington Post. Da kom saken også til større norske medier - Aftenposten trykte saken 21. oktober, for eksempel. 22. oktober fulgte The Guardian opp med en artikkel av "GayUganda"-bloggeren 8. oktober.

Det er vel sannsynlig at det var denne bloggeren i Uganda som gjorde verden oppmerksom på saken, og at den spredte seg derfra helt til den nådde all verdens media. Og da kan den ha innvirkning på politikken ovenfor Uganda - nå, når blant andre Aftenposten har trykt saken, begynner jo noen (for eksempel høyrepolitikeren VamPus) å spørre seg om vi bør stille krav til bistanden til Uganda. Slik sett kan liten blogger ha stor påvirkning. Det er interessant.

Min lille blogg er vel og merke bare et blindspor i denne fortellingen - det var neppe min blogg Associated Press leste, for å si det mildt. Men det er likevel en liten fjær i hatten at jeg nevnte saken ti dager før Aftenposten gjorde det. Aftenpostens journalister kunne her hatt nytte av å lese min blogg! :-)

Og så synes jeg det er et tankekors å se hva som skjer når de store media får tak i saken. De intervjuer myndighetene i Uganda, de intervjuer redaktøren i avisa "Rolling Stone" og de ber bloggeren om å skrive et innlegg. Det er vel tvilsomt om jeg ville ha fått tak i myndighetene i Uganda eller redaktøren i Rolling Stone, men jeg kunne i det minste ha stilt noen spørsmål til bloggeren. Slikt sitter i ryggmargen til journalister, mens bloggere stort sett "bare" videreformidler og kommenterer, uten å kontakte de saken gjelder.

Alt i alt: et interessant eksempel på forholdet mellom bloggere og større massemedia - og hvordan "den lille mann" kan bli hørt selv om de lokale avisene er mildt sagt uvennlige.

No comments:

Post a Comment