Tuesday, October 05, 2010

Homonytt fra statsbudsjettet

En pressemelding fra BLD skisserer hvordan homosaken kommer ut av regjeringens forslag til statsbudsjett:

  • to millioner kroner til et ressurssenter som skal systematisere og formidle kunnskap og aktivt arbeide mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet,
  • årlig driftstilskudd til Skeiv Verden,
  • økt tilskudd til LLH, (til sammen 1 mill på Skeiv Verden og LLH)
  • økte tilskudd til tiltak og prosjekter som kan bidra til å øke livskvaliteten for denne gruppen (0,5 mill)

Dette er departementets versjon, og den ser jo ok ut. Så vil det vise seg om det er noen mindre positive nyheter som er gjemt vekk - det tar alltid noen dager før alt slikt kommer fram...

No comments:

Post a Comment