Wednesday, September 09, 2009

Ap satte IKKE verdens mest ambisiøse klimamålsettinger

Faktasjekk.no fortsetter å gjøre det som alle politiske redaksjoner burde gjøre, nemlig å se kritisk på politikernes utsagn istedenfor bare å være mikrofonstativ.

3. september sa Vålerenga og Aps Raymond Johansen at "Vi satte verdens mest ambisiøse klimamålsettinger". Faktasjekk viser til en rekke land som er mer ambisiøse: Tyskland, Storbritannia, Costa Rica, Maldivene, Monaco, Island og New Zealand. Det er altså en bløff fra Raymond Johansens side.

Andre saker:
Trine Skei Grande tar feil når hun hevder at "Det har ikke kommet en eneste vindmølle under denne regjeringen". Det har kommet 67.
Jens Stoltenberg har rett i at det ble færre ansatte i pleie- og omsorgssektoren i det siste året Kjell Magne Bondevik var statsminister.
Fagforbundet er misvisende når det sier at "Frp og Bondevikregjeringa... foreslo 13 timers arbeidsdag og 60 timers uke som normal arbeidstid".

Dessverre virker det ikke som at faktasjekk vil sjekke May Hansen (SV) sitt utsagn "I land hvor det private støtter [kulturen], ser man at de støtter det som lønner seg, altså den kommersielle kulturen". Det ville SV neppe kommet godt ut av.

No comments:

Post a Comment