Sunday, September 20, 2009

Faktasjekk om barneporno

Blant annet VG har gjengitt påstander fra FN om omfanget av barneporno i verden, blant annet et anslag om at "industrien omsetter for svimlende 140 milliarder i året".

Det viser seg at disse påstandene er uten ethvert grunnlag. I gamle dager ville de kanskje ha blitt stående uimotsagt, men i dag har jo for eksempel VG lenker til blogger som omtaler nyhetssaken, og dermed kan man lese kritiske kommentarer. Og det er jo bra, selv om det hadde vært enda bedre om VG selv rettet opp i tull som de publisererer.

I denne saken har både Are Slettan og "unfiltered perception" kommentert saken. Det viser seg helt umulig å finne noe kildegrunnlag for påstanden om 140 milliarder, eller for den del den engelske versjonen (3-20 milliarder).

Så vil noen naturligvis påstå at det ikke er så nøye med omfanget, men at hvert barn som misbrukes i barneporno er et barn for mye. Den siste delen av setningen er jeg jo helt enig i, men hvis tallene ikke er så nøye får man heller utelate dem istedenfor å finne på tall selv. Enhver bruk av feilaktige tall fjerner oppmerksomhet fra saken og over på budbringerens troverdighet og skader dermed saken.

(En annen sak er at det forsåvidt ville vært gunstig om noen kunne framskaffe noen troverdige tall, fordi det umulig å vite om ulike typer tiltak virker hvis vi ikke kan følge med på om problemet blir større eller mindre.)

1 comment:

  1. Anonymous6:44 PM

    Les hvorfor Kripos Barnepornofilter ikke fungerer her

    http://borgerrettigheter.wordpress.com/2009/09/02/internettsensur-kan-virke-mot-sin-hensikt/

    ReplyDelete