Tuesday, September 08, 2009

Smestad frykter høy stortingsvalgdeltakelse

Tidligere i dag kommenterte jeg et utspill fra Bjarte Ystebø. Nå som jeg har fått tenkt meg om litt, har jeg innsett at han har rett. Jeg har selv vært innom Stortinget på møter flere ganger i denne stortingsperioden, og ser at jeg har andre forutsetninger enn andre for å mene noe om stortingsvalget.

Jeg mener det er et demokratisk problem dersom mange ikke-stortingsgjengere stemmer ved stortingsvalget i år.

For første gang er stortingsvalget lagt til samme dato som kirkevalget, og valgdeltakelsen kan dermed øke. Jeg frykter at det kan bidra til flere kristent-konservative stemmer, og er skeptisk til ordningen.

Jeg mener at de som går i Stortinget regelmessig har mer liberalt syn på blant annet homosaken enn mer passive borgere.

– Jeg tror de konservative kristne ønsker å forlenge homokampen de har drevet i forrige kirkemøteperiode. Men jeg håper jo at det ikke blir slik, men at det faktisk blir de som besøker Stortinget som også vil gå og stemme. Dersom mange av de som aldri besøker Stortinget stemmer ved stortingsvalget som del av en forlenget religiøs kamp, så er det et stort demokratisk problem.

(Takk til Vårt Land for inspirasjon.)

No comments:

Post a Comment