Wednesday, September 02, 2009

Jeg ser på Norges Kommunistiske Parti

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. Nå går jeg over på småpartiene. Riktignok er de fleste av disse for små til å ha noen reell sjanse til makt i denne omgang, men de fortjener likevel å nevnes. I dag: Norges Kommunistiske Parti.


Klima

NKP har ingen miljøpolitikk for kommende fireårsperiode: "Frisleppet av markedskreftene umuliggjør langsiktige miljøtiltak. Det blokkerer u-landenes utviklingsbehov og fører til forsterket sentralisering i vår del av verden. Dessuten skjerper det motsetningene landene imellom med økende krigsfare som resultat. Vårt alternativ er et sosialistisk samfunn."

Likevel kommer de inn på klima/miljø i en del punkter, for eksempel:
"Utvinningstakten av olje og gass på nosk [sic] sokkel må reduseres, med tanke på utslipp av klimagasser og ressursene til kommende generasjoner." og "Vi må modernisere eller legge ned gammel forurensende industri. Nye anlegg må det stilles klare miljøkrav til."

Siden vi må starte jobbe mot klimakrisen innenfor det samfunnet vi har i dag, er NKPs politikk på området mangelfull.

Klimascore: 4/25


Internasjonal solidaritet

"NKP mener at overføringer til landbruket ennå er nødvendige for å sikre levekårene på landsbygda, opprettholde bosettingen og bevare produksjonsgrunnlaget for fremtiden." NKP er nok heller ikke for frihandel: "U-landenes generelle tilbakeliggenhet gjør det umulig å gjøre dem konkurransedyktige. Det internasjonale kapitalistiske systemet dømmer dem til å være evige tapere." Jeg finner ikke noe særskilt om u-hjelp.

"Som et av verdens rikeste land kan Norge ta imot langt flere flykninger."

NKP er motstander av EU-medlemsskap.

Int. solidaritetsscore: 6/23

Holdninger til homofile
Jeg finner ikke noe spesielt om arbeid mot diskriminering av homofile i arbeidsprogrammet.

Homopolitikkscore: 0/20

Skolepolitikk
NKP mener "at all opplæring og forskning i utdanningsinstitusjonene skal styres gjennom rammeplaner og finansieres gjennom det offentlige." "Kristendomsfaget i skolen må erstattes med et livssynsfag som baserer seg på generell filosofi og humanistisk etikk." "For å sikre at alle har like muligheter til høyere utdanning, må det innføres en ordning med lønn for studenter."

(Enda) mer offentlig styring av utdanning og forskning har jeg ikke tro på er noen god løsning. For øvrig er det ganske tynt om innholdet i skolen.

Skolepolitikkscore: 3/15

Grunnleggende ideologi
NKP er - som navnet sier - et kommunistisk parti. Etter min mening inneholder kommunismen en overdreven tro på at man gjennom politisk styring av ressursene kan få til et bedre resultat enn markedet kan.

Grunnleggende ideologiscore: 0/17

Totalscore: 13/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Kristelig Folkeparti 63 %
4. Senterpartiet 63 %
6. Høyre 50 %
7. Miljøpartiet De Grønne 37 %
8. Fremskrittspartiet 27 %
9. Kystpartiet 22 %
10. Det Liberale Folkeparti 19 %
11. Kristent Samlingsparti 16 %
12. Demokratene 13 %
12. Norges Kommunistiske Parti 13 %

No comments:

Post a Comment