Monday, September 07, 2009

Hva vil partiene gjøre for å bedre situasjonen for homofile?

LLH har spurt partiene om hva de mener om sentrale homopolitiske spørsmål.

spørsmål knyttet til felles ekteskapslov er det mest påfallende at FrP svarer at de ikke har tatt stilling til om de ønsker "å frata LHBT-befolkningen retten til å inngå ekteskap". For øvrig er svarene som jeg beskrev for noen dager siden.

Alle partiene bortsett fra FrP og DLF ønsker "gi lesbiske, homofile bifile og transpersoner et helhetlig diskrimineringsvern". Et klart stortingsflertall, bestående av SV, Ap, Sp og Venstre, ønsker "å fjerne unntaksbestemmelsene for diskriminering og la regelen om saklig grunn gjelde i alle sammenhenger, slik regelen er i EU". Rødt støtter også dette, mens KrF ikke har svart. (Se spørsmålene om diskrimineringsvern.)

For meg er det interessant hva partiene sier om skole. LLH spør om partiene vil "sørge for å innføre sanksjonsmuligheter mot skoler som ikke sikrer alle elever et godt psykososialt læringsmiljø". Kun FrP og Høyre svarer ja. Så spør LLH om partiene vil bevilge penger "til et kunnskapsløft for lærere på områdene seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, samt sikre opplæring om dette i lærerutdanningen". Et klart flertall, bestående av KrF, Ap, SV, Venstre og Rødt, svarer ja til dette. Dette er spesielt interessant fordi ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningene skrives i disse dager. Skal rammeplangruppene forstå at dette skal tas ordentlig i lærerutdanningene, bør dette sies klart ganske raskt.

Til slutt spør LLH om "Skal alle elever i offentlige og private skoler i Norge ha rett på undervisning om at homofili er en naturlig variant av det å være menneske?" Her svarer Ap, SV, Rødt og Høyre ja, sammen med MDG. Venstre er kategorisert under "Nei" av LLH, men dette er en vrang lesning av Venstres svar. Venstres syn er at dette dekkes av gjeldende læreplanverk, og at dette læreplanverket gjelder for alle skoler som får statstilskudd. Dermed er svaret også fra Venstres del "Ja". (Jeg har snakket med Trine Skei Grande om dette, og fått bekreftet at dette er Venstres syn.)

Alt i alt: relativt tydelige flertall i Stortinget på de viktigste spørsmålene.

En stor honnør til LLH for å rette oppmerksomheten mot disse viktige politikkområdene!

2 comments:

 1. "Hva vil partiene gjøre for å bedre situasjonen for homofile?"

  Vel: Ingenting synes jeg.
  De homfile i Norge har det flott og fritt.

  Homosutring er just ***_sooo_*** 2008.

  ReplyDelete
 2. "Admiral_Gringo": Snakk for deg selv! (Og gjerne også for meg...)

  Jeg har det fint, og mange med meg har det flott og fint. Men når det er voldsomt mange fler homofile elever som blir mobbet enn heterofile elever, for eksempel, så er det fortsatt noe alvorlig galt, blant annet i skolen.

  ReplyDelete