Tuesday, September 08, 2009

Konservativ kristen frykter høy kirkedeltakelse

Vårt Land skriver om Bjarte Ystebø, redaktør av Norge I Dag, som "frykter høy kirkevalgdeltagelse". Han synes at "Dersom mange av de som aldri går i kirken stemmer ved kirkevalget som del av en forlenget politisk kamp, så er det et stort demokratisk problem".

Det er en pussig definisjon av "demokrati" hvis det er et "demokratisk problem" at mange stemmer.

Det en del i kirken får oppleve nå, er at man ikke kan få både i pose og sekk. Man har smykket seg med stort medlemstall (og fått økonomi deretter), men samtidig gledet seg over at kun et fåtall i "den indre krets" har vært med på å bestemme. Ønsker man, som Ystebø, at kun de som går i kirka skal få lov til å bestemme, får man sette kirkegang som betingelse for medlemsskap. Dersom man ønsker at alle skal kunne være medlemmer, uavhengig av livssyn, må man også tåle at de stemmer.

No comments:

Post a Comment