Thursday, September 10, 2009

TV2 må huske feilmarginen...

"Velger-krise for Sponheim i Hordaland" er overskriften på en artikkel på TV2 på nettet. Bakgrunnen er onsdagens meningsmåling i Bergensavisen, hvor Venstre er nede i 4,5 % oppslutning i Hordaland. Et så lavt resultat ville føre Sponheim ut av Stortinget (eller inn på utjevningsmandat).

Det TV2 glemmer er det som kalles "feilmargin". Bergensavisens målinger har kun 600 respondenter, og de oppgir selv feilmarginen til å være 4%. Da blir det meningsløst å tro at et fall fra 6,8% på tirsdag til 4,5% på onsdag må være reelt. Og ser vi på historikken de siste dagene, ser vi at slike utslag dukker opp fra tid til annen: KrF gikk ned fra 9,7% 23. august til 6,8% 25. august, men var oppe på 7,5% på neste måling, og har holdt seg over 7,5% på alle målinger etterpå.

Konklusjon: Bergensavisens Hordalandsmålinger må tas med en klype salt for den enkelte dag, men har noe for seg når man ser den over litt tid. Da vil sannsynligvis de 4,5% fra onsdagens måling vise seg å være et utslag av at utvalget er lite.

(Man kan alltid undre seg over hvorfor Bergensavisen velger å ha små målinger hver dag - hvor man strengt tatt må ta gjennomsnittet av flere målinger for å få et fornuftig inntrykk - og ikke heller skikkelige målinger annenhver eller hver tredje dag. Hyppige målinger med stor feilmargin gir riktignok flere anledninger til artige nyhetsartikler, men dessverre da uten basis i virkeligheten. Det er synd at TV2 er like ukritiske.)

No comments:

Post a Comment