Friday, September 25, 2009

Resultatene av kirkevalget

Resultatene av kirkevalget er klar. Her er lista over de direkte valgte medlemmene til bispedømmerådene 2010-2011. (Kilde: kirken.no.) Etter hver kandidat har jeg markert om kandidaten ble anbefalt av bevarekteskapet.no (BE) eller av Åpen kirkegruppe (ÅK):

Oslo bispedømmeråd:

Karin-Elin Berg
Torkil Hvidsten (ÅK)
Marius Berge Eide (ÅK)
Kristin Gunleiksrud
Harald Hegstad (BE)
Anfin Jarle Skaaheim (BE)
Oddrun Remvik (ÅK)

Borg bispedømmeråd:
Erling Birkedal (BE)
Frøydis Indgjerdingen
Andreas Henriksen Aarflot (ÅK)
Kirsti Harda Frøshaug (BE)

Hamar bispedømmeråd:

Line Langseth Bakkum
Inger Sofie Enger
Bjørn Ingvald Eidsvåg
Janne Kristine Dale
Aslag Lajord (BE)
Ingrun Jule (ÅK)
Anne Lise Brenna Ording

Tunsberg bispedømmeråd:
Harald Askeland
Helene Bjerkestrand (ÅK)
Ingjerd Sørhaug Bratsberg (BE)

Agder bispedømmeråd:
Øyvind Bård Benestad (BE)
Kjetil Drangsholt (ÅK)
Jan Olav Olsen (BE)

Stavanger bispedømmeråd:
Thor Bjarne Bore (ÅK)
Leif Christian Andersen (ÅK)
Wenche Olene Haugen Havrevoll (BE)
Svein Arne Lindø (BE)
Johannes Leiknes Nag (BE)
Inger Kari Søyland (BE)
Tor Soppeland (BE)

Bjørgvin bispedømmeråd:
Ingmar Ljones (BE)
Bodil Birkenes (BE)
Cathrine Halstensen (ÅK)

Møre bispedømmeråd:
Modulf Aukan (BE)
May Lisbeth Hovlid Aurdal
Målfrid Synnøve Isene (BE)

Nidaros bispedømmeråd:
Solveig Kopperstad Bratseth (BE)
Anne Kathrine Slungård (ÅK)
Ola Torgeir Lånke
Anne Bergsrønning Eid (BE)

Sør-Hålogaland bispedømmeråd:
Dagrunn Ingeborg Olavsrud Antonsen
Einar Bovim (BE)
Mari Haave Dvergsdal
Ellen Birgitte Pedersen (ÅK)

Nord-Hålogaland bispedømmeråd:
Arnhild Andreassen (BE)
Ole Danbolt Mjøs (ÅK)
Eirik Junge Eliassen (ÅK)
Ingrid Røstad Fløtten (ÅK)
Nils Mathis Nilsen Eira (BE)
Anne Marie Bakken
Andreas Gotliebsen

Ialt: I den forsøksvise mobiliseringen av homovennlige vs ikke-homovennlige, endte det med at de ÅK-anbefalte fikk 15 plasser, mens de Bevar Ekteskapet-anbefalte fikk 22 plasser. Ingen knockout til noen av sidene, altså.

Men folk med mer innsikt enn meg i kirkas indre liv kan kanskje uttale seg om dette tross alt innebærer en vridning i liberal retning i kirka?

(Se også Vårt Land: Konservativ vind i kirkevalg.)

(Oppdatering: jeg overså Målfrid Isene i første omgang. Takk for kommentar (nedenfor) som gjorde meg oppmerksom på feilen.)

2 comments:

  1. Anonymous4:45 PM

    Målfrid Synnøve Isene var anbefalt fra NNFE i Møre. Hun står oppført som "Målfrid Isene" på lista.

    ReplyDelete
  2. Uffda, stygg glipp. Rettet nå.

    ReplyDelete