Saturday, September 12, 2009

Svarene Arbeiderpartiet venter med

På Arbeiderpartiets To Do-liste er det mange saker. Man kan ikke rekke alt på en gang, men det er litt påfallende hvilke saker som har måttet vente til etter valget:

Der dårlige råd var dyre
Sylvia Brustad har ikke "rukket" å ta noen avgjørelse om Berit Kjølls regning på 740 000 kroner for medierådgivning i forbindelse med Aker Holding-saken. Brustad sa i august at det ville bli tatt en avgjørelse i løpet av kort tid, men det slo ikke til. Muligens fant noen valgkampstrateger ut at en innvilgelse til Kjøll før valget ville føre til både en oppripping i en fryktelig dårlig sak for regjeringen og kritiske spørsmål om hvorfor skattebetalernes penger skal gå til slikt.

Legg kritikken i en skuff, lås og kast nøkkelen
Riksrevisjonen har kommet med kritikk av regjeringen om
# Mangelfullt vedlikehold av veiene.
# Svak styring med sykehusene, som fører til store underskudd.
# Regjeringens innsats for et inkluderende arbeidsliv.
# Dårlig prosjektstyringen i Posten Norge og NSB.
# Regjeringens svake miljøresultater i kampen for å redde klimaet.
Etter at Ap har vært med på å vedta regler som gjør at Riksrevisjonens brev ikke blir lagt fram før kritikken er besvart og tatt hensyn til, har Regjeringen i ro og mak kunnet pusle med svarbrevene sine. Pussig nok ble en del av svarene først klare nærmere september, slik at Riksrevisjonens endelige rapport ikke kommer før etter valget. Politikerne ville nok ha følt det noe mer presserende å svare på kritikken hvis kritikken hadde blitt offentliggjort med det samme...

Vente og se - til valgresultatet er klart
Arbeiderpartiet påstår at de vil vente på forskningen for å finne ut hva de vil mene om Lofoten og Vesterålen. Slik har de unngått å måtte ta stilling til saken i valgkampen, og kan se an sammensetningen i Stortinget etter valget. Blir det et "rødgrønt" flertall kan det bli opportunt å mene at forskningen tilsier at "føre var"-prinsippet må gjelde. Blir det ikke-sosialistisk flertall, kan det bli opportunt å gå inn for oljeboring, og dermed, sammen med FrP, å stemme ned en V+KrF+H-regjering. Ved å vente og se, blir spillerommet større for Ap.

Ingen Plan B?
Arbeiderpartiets plan A er en regjering med SV og Sp. Alle politiske kommentatorer har forstått at Arbeiderpartiet er nødt til å ha tenkt over hva de gjør hvis for eksempel SV gjør et så dårlig valg at de vil ut av regjeringen. Men de har nektet å svare på spørsmål om dette. Samtidig har de kjørt knallhardt på at andre partier må vise alle kortene før valget.

I sak etter sak ser vi at Arbeiderpartiet utsetter viktige avgjørelser til etter valget. I noen tilfeller for å unngå uønsket oppmerksomhet, i andre saker fordi de ønsker å beholde alle muligheter åpne. Dette er verken uvanlig eller direkte uanstendig. Men velgerne må være oppmerksomme på at de ikke kjenner til hva Arbeiderpartiet vil gjøre i disse sakene, og at det også er et lass av kritikk mot regjeringen som er hemmeligholdt og som vil komme fram i den nærmeste måneden. Så må velgerne legge disse usikkerhetene inn i vurderingen når de velger parti.

No comments:

Post a Comment