Saturday, September 05, 2009

Regjeringen skjuler Riksrevisjonens kritikk

Aftenposten avslører i dag at Riksrevisjonen har sendt kritiske brev til regjeringen om en rekke sentrale saker i valgkampen, men at regjeringen behendig har unntatt brevene fra offentlighet. Brevene gjelder:

  • Mangelfullt vedlikehold av veiene.
  • Svak styring med sykehusene, som fører til store underskudd.
  • Regjeringens innsats for et inkluderende arbeidsliv.
  • Kritiske spørsmål til prosjektstyringen i Posten Norge og NSB.
  • Regjeringens svake miljøresultater i kampen for å redde klimaet.


Brevene ble, ifølge Aftenposten, sendt 26. juni, men statsrådene har ikke tatt seg tid til å svare på dem før de par siste ukene.

Regjeringen har hjemmel for hemmeligholdet. Men dersom de har en tanke demokratisk sinnelag og er opptatt av åpenhet, vil de legge fram hovedinnholdet i brevene for folket, slik at de kan tas med i vurderingen når Regjeringens innsats de siste fire årene skal vurderes.

(En annen sak: er det virkelig ingen gravende journalister som klarer å få tak i brevene og sette dem på førstesida den siste uka av valgkampen?)

No comments:

Post a Comment