Tuesday, September 01, 2009

Jeg ser på Miljøpartiet De Grønne

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. Nå går jeg over på småpartiene. Riktignok er de fleste av disse for små til å ha noen reell sjanse til makt i denne omgang, men de fortjener likevel å nevnes. I dag: Miljøpartiet De Grønne.


Klima

De Grønne ønsker en ny "Kyoto"-avtale, men skriver også "At Norge uansett global avtale setter opp en nasjonal plan for klimanøytral selvforsyning med all stasjonær og mobil energibruk innen 2020; at planen skal tallfeste sektorvise utslippsmål i absolutte tall på CO2ekvivalenter; at ENØK i videste forstand må prioriteres før nyproduksjon av ren energi." De vil "innføre krav om at en andel av energiforbruket i alle store nybygg skal dekkes av alternativ lokal energi (f.eks. bio, sol,
berg eller havvarme, vindmøller)." De vil bruke oljefondet på "grønn teknologi, grønne arbeidsplasser, på utviklingstiltak, miljøtiltak og helsearbeid". De vil for øvrig "At staten skal bruke eierskapet i selskaper som StatoilHydro til å gå i front for ny energiteknologi." For eksempel.

De Grønnes handlingsprogram er gjennomsyret av klimapolitikk, med delvis veldig konkrete mål. At det sikkert er helt urealistisk å få gjennomslag for en del av det, er en annen sak.

Klimascore: 25/25


Internasjonal solidaritet

MDG er skeptiske til frihandel, og vil holde mat utenfor WTO-avtalene. De vil at "en betydelig del av det norske oljefondet skal brukes til utviklingsarbeid i FN-regi."

Handlingsprogrammet nevner ikke (etter det jeg kan se) "innvandring", "asyl" eller "flyktning".

"Verken EU eller WTO tjener grønne mål med de formål disse organisasjonene har i dag. Norsk arbeid innen slike organisasjoner må eventuelt ha et grønt samfunn som siktemål."

Int. solidaritetsscore: 6/23

Holdninger til homofile
Jeg finner ikke noe spesielt om arbeid mot diskriminering av homofile i handlingsprogrammet.

Homopolitikkscore: 0/20

Skolepolitikk
Skolepolitikken til De Grønne er spredt rundt i handlingsprogrammet som enkeltstående tiltak, som "Økte innkjøp av ny norsk skjønnlitteratur, slik at de videregående skolene kan få hvert sitt eksemplar.", "Fullstendig sekularisering av alle livssyn i stat og skole." og "Økt bruk av fri programvare i offentlig sektor, særlig i skolen."

Det er altså vanskelig å si noe om hva De Grønne mener om skolepolitikk.

Skolepolitikkscore: 0/15

Grunnleggende ideologi
De Grønne skriver at "Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet."

"Markedet, basert på privat eiendomsrett og konkurranse, er effektivt og uproblematisk på begrensede områder, og har derfor en sentral rolle i grønn økonomi. Kapitalismen – opphoping av kapital via utbytting av arbeidskraft, eller å tjene penger på å ha penger – er derimot et usosialt prinsipp som ofte ødelegger det positive ved markedet."

Selv om dette grunnsynet fører til fornuftig politikk på mange områder, er jeg uenig i selve grunnprinsippet. Jeg tror løsningen på mange av problemene vi har må finnes innen rammen for kapitalismen.

Grunnleggende ideologiscore: 6/17

Totalscore: 37/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Kristelig Folkeparti 63 %
4. Senterpartiet 63 %
6. Høyre 50 %
7. Miljøpartiet De Grønne 37 %
8. Fremskrittspartiet 27 %
9. Kystpartiet 22 %
10. Det Liberale Folkeparti 19 %
11. Kristent Samlingsparti 16 %
12. Demokratene 13 %

4 comments:

 1. Trude Blomseth Thy,medl Miljøpartiet De Grønne7:59 PM

  Hei Bjørn.

  Så hyggelig at du tar med oss også, det er jeg glad for! Når jeg leser gjennomgangen din skjønner jeg at du har gått ut i fra arbeidsprogrammet vårt, og det er sikkert det du har gjort på de andre partiene også. Det var litt uheldig for oss, da det står mye mer utfyllende om vår politikk i prinsipprogrammet vårt, bl.a. ang utdanning og minoriteter. Vi har en politikk på disse områdene også, men beklagelig nok står ikke det i arbeidsprogrammet vårt. Når det gjelder homofili ser det ut som om du har rett i at det ikke står noe om det, i hverken det ene eller det andre programmet, men vi er i allefall for den nye ekteskapsloven som likestiler homofile og heterofile, og vi har i prinsipprogrammet "Miljøpartiet De Grønne tar avstand fra alle former for negativ diskriminering".

  Vennlig hilsen Trude Blomseth Thy, stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne

  ReplyDelete
 2. Hei,

  og takk for at du også tar med oss i gjennomgangen!

  Du tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet og det er selvsagt fair nok. Som Trude nevner er noen av disse områdene dekket inn i prinsipprogrammet, men det går dessverre ikke konkret inn på homofile, bifile og transseksuelles rettigheter - noe jeg gladelig innrømmer at jeg skjems litt over, og noe vi åpenbart må gjøre noe med på neste landsmøte.

  Det felleseuropeiske valgmanifestet er imidlertid også et viktig politisk dokument for oss, sammen med resolusjoner fra European Green Party - som vi er med på å arbeide frem.

  I disse blir den grønne europeiske familiens engasjement i kampen for homofile (og LGBT) rettigheter sterkt understreket, og dette er noe vi selvsagt også står for i Norge. De som stemmer på MDG kan stole på at vi skal kjempe videre på dette området.

  I innvandringspolitikken står vi for en åpen og liberal politikk, både i forhold til å hjelpe mennesker som kommer hit på flukt, og i forhold til å gjøre det lettere for arbeidsinnvandrere å komme til Norge, også om de kommer fra land utenfor EU/EØS-området.

  mvh


  Øyvind Strømmen
  landsstyremedlem, MDG

  ReplyDelete
 3. Takk for innspill!

  Jeg skal publisere en ny gjennomgang basert på disse innspillene (i morgen, tenker jeg). Og håper at dere får et tydeligere arbeidsprogram neste gang... :-)

  ReplyDelete
 4. Tusen takk for ny gjennomgang.

  Vi hadde et stort arbeid foran årets landsmøte for å få et nytt program, med separate arbeids- og prinsipprogrammer, på plass. Dette var viktig for oss, og har hatt stor verdi; men selvsagt er det mye som kan klargjøres, tydeliggjøres og konkretiseres - og en del nye punkter som kan taes med.

  Jeg regner med at vi får et enda bedre program neste gang ;). EU-diskusjonen kommer nok også til å komme opp - personlig er jeg EU-tilhenger, men mener at partiet må ha rom til både radikale ja-folk og progressive nei-folk.

  venstreliberale hilsener,


  Øyvind

  ReplyDelete