Friday, September 04, 2009

- Kun Venstre setter høyere utdanning på dagsorden

I augustnummeret av Oslostudenten, studentavisa ved Høgskolen i Oslo, skriver om de økte studenttallene og små ekstrabevilgninger til høgskoler og universiteter. Og leder i Studentenes Landsforbund, Ina Tandberg, uttaler seg klart og tydelig:

"Jeg synes det er et generelt problem at nesten ingen av landets partier setter høyere utdanning på dagsordenen. Unntaket er Venstre, men de får ikke diskutert det i debattprogrammer fordi de andre partiene ikke er interesserte i å ta opp problemstillingene."

Godt sagt. Og dette gir meg mulighet til å minne om noe av Venstres politikk: Venstre vil
• Gi ekstra midler til fremragende undervisningsmiljøer for å motivere til økt fokus på undervisning.
• Legge til rette for bygging av minst 1000 nye studentboliger pr år, og fjerne kostnadsgrensen.
• Prisregulere studielånet årlig.
• La studentene selv velge om de ønsker halvårig eller månedlig utbetaling av studielånet.
• Øke bevilgningene slik at studiestøtten kan utvides til 11 mnd. i løpet av stortingsperioden.
• Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
• Sikre at studenter får et tilfredsstillende helsetilbud gjennom samskipnadene.
• Lage ordninger som sikrer økonomien til studenter som blir langtidssyke.
• Innføre studiestøtte til første års utdanning i USA (Freshmanåret), og utdanning i ikke-vestlige land.
• Arbeide for mer likeverdig finansiering av fagskolene, slik at studenter som ønsker et slikt utdanningsløp, opplever dette som et reelt tilbud.
• Utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student.

1 comment:

  1. Hei!

    Flott at du har sett artikkelen :) Jeg lurer fortsatt litt hva Venstre har tenkt å gjøre for at norges to største partier også skal ville snakke om dette? Skolepartiene SV, Høyre og Venstre burde ha interesse av studenter, høyere utdanning og forskning kommer sterkere på dagsorden. Jeg synes Venstre fortjener kred for å ha høyere utdanning og forskning så langt opp på prioriteringslista si, men så langt blir det litt som Sp og EU i 2005...

    ReplyDelete