Friday, September 04, 2009

Hvilken forskning skal prioriteres?

I siste nummer av Uniforum er det en artikkel hvor en astronom beklager seg over at Norge ikke deltar i astronomisamarbeidet til European Southern Observatory. "For ein inngangsbillett på 330 millionar kroner vil Noreg få tilgang til eit av Europas viktigaste grunnforskingsprosjekt og verdas største teleskop", sier han, og det legges til at han frykter at fagmiljøet vil forsvinne. Fagmiljøet består, hvis jeg forstår det rett, av tre forskere.

Så kommer det fram senere i artikkelen at det ikke kun er regjeringen som ikke har prioritert det, eller kun universitetet selv: Ikke engang Institutt for teoretisk astrofysikk har prioritert dette kostbare forskningssamarbeidet.

Hvilket får det hele til å virke som en ikke-sak. Grunnforskning er viktig, men det finnes andre viktige områder hvor det ikke koster over 100 millioner kroner per person for å få et fagmiljø opp på beina.

Venstre vil ha større bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid, og det er jeg glad for. Men modellen for bevilgninger, hvor fagmiljøene kommer med sine prioriteringer før politikerne tar avgjørelsen, er grunnleggende fornuftig. Og da må vi tåle at visse ting fra tid til annen blir prioritert lavt.

Oppdatering: på twitter spør bjornario: @bjornsm hvor får du det fra at det er tre astronomer i Norge? Det er nemlig tull...

Svaret er: neida, det er ikke kun tre astronomer i Norge. Men det framgår av artikkelen at det er tre forskere med spesialisering innen nattastronomi ved UiO. Det er visst nattastronomene (hvis det heter det) som har behov for disse observasjonene. Andreas O. Jaunsen (som er en av dem), er, ifølge Uniforum, "redd for at Universitetet i Oslo vil miste alle dei tre fagpersonane på dette forskingsområdet, om Noreg ikkje bestemmer seg for å investera pengar i dette grunnforskingsarbeidet". Han sier også "I dag er det berre Universitetet i Oslo som har eit forskingsmiljø innanfor astronomi".

Altså: nattastronomifagmiljøet ser ut til å bestå av tre personer i Norge, hvis jeg skal stole på artikkelen. (Men jeg tar naturligvis gjerne imot innspill om andre nattastronomimiljøer i Norge.)

No comments:

Post a Comment