Sunday, September 20, 2009

Kvantesprang og minste felles multiplum

Jeg har skrevet et innlegg i min jobblogg om kvantesprang og minste felles multiplum - eller: Hvem bestemmer over begrepers betydning?

No comments:

Post a Comment